İç Kontrol Eylem Planı kapsamında müdürlük personeline yönelik yapılan toplantıda, çalışanların istek ve talepleri dinlendi.

Kurumsallaşma Toplantısı Yapıldı

Yozgat akşamüzeri kabusu yaşadı! Sokaklar göle döndü Yozgat akşamüzeri kabusu yaşadı! Sokaklar göle döndü

Toplantıda, misyon ve vizyonun benimsenmesi, etik davranış ilkelerinin bilinmesi, amaçlara uygun bir örgüt yapısı oluşturulması, iş ve görev tanımlarının yazılması, iç yönetmeliklerin oluşturulması, yetki ve sorumlulukların dağıtılarak profesyonel bir yönetime geçilmesi, iç kontrol sisteminin çalıştırılması, kuruma aidiyet duygusunun geliştirilmesi gibi konuları ele alındı.

Kurumsallaşma Toplantısı Yapıldı3

Konu ile ilgili müdürlük yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “İl Sağlık Müdürümüz Dr. Fatih Şahin, İç Kontrol Eylem Planı kapsamında; müdürlüğümüz personeli ile kurumsallaşma toplantısı yaptı. Toplantıda; misyon ve vizyonun benimsenmesi, etik davranış ilkelerinin bilinmesi, amaçlara uygun bir örgüt yapısı oluşturulması, iş ve görev tanımlarının yazılması, iç yönetmeliklerin oluşturulması, yetki ve sorumlulukların dağıtılarak profesyonel bir yönetime geçilmesi, iç kontrol sisteminin çalıştırılması, kuruma aidiyet duygusunun geliştirilmesi gibi konuları ele aldı ve modern yönetim çerçevesinde çalışanların istek ve taleplerini dinleyerek, çözüm odaklı önerilere yoğunlaşarak verimli çalışmalarından dolayı çalışanlarına teşekkür etti” denildi.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan