İlimiz Sarıkaya İlçesi Şekerpınar Mahallesi 215 ada 23, 227, 619 nolu parsellerde bulunan Sarıkaya Fatih Ortaokulunun Hurda Malzeme karşılığı yıkım işi.
Hurda malzeme karşılığı yıkım ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yapılacaktır.

        Hurda Malzeme Karşılığı Yıkımı Yapılacak Gayrımenkul :

S.No

İşin Adı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat  Tutarı

İhale Tarihi

İhale
Saati

1

İlimiz Sarıkaya İlçesi Şekerpınar Mahallesi 215 ada 23, 227, 619 nolu parsellerde bulunan Sarıkaya Fatih Ortaokulunun Hurda Malzeme karşılığı yıkım işi.

100.452,20.-TL

 5.000,00.-TL

 25.06.2024

  10.30

 İhaleye  Katılmak  İsteyenlerden  İstenen  Belgeler
1-Geçici teminatı yatırdığına dair belge işin adına yatırılacaktır.
2-İhale doküman bedeli dekontu yatırılacaktır.
3-Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü,
4-Söz konusu yıkım yapılacak yapıların yerini bildiğine, gördüğüne teklifini buna göre verdiğine dair taahhütname; (Taahhütname İdareden alınacaktır.)
5-a) Gerçek kişiler;
- İkametgah Belgesi (e-devlet veya Nüfus Müdürlüğünden alınacak),
- T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi,
- Noter Tasdikli imza sirküsü,
5-bTüzel  kişiler;
- Ticaret Odası, Esnaf Odası veya ilgili yerden alacağı Kayıt Belgesi (İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olacaktır.)
- Tüzel kişilik adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına dair yetkili karar organlarından alınan yetki belgesi,
-  İhaleye katılan yetkilinin Noter tasdikli imza sirküsü,
- Yukarıda 5-b) bendinde istenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.  
6) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,    
7)  2886 Sayılı D.İ.K.’ununa ilişkin ilanda belirtilen miktar (İdarece belirlenen miktar kadar) geçici teminat yatırılacaktır. İhaleye girecek istekliler İhale Dokümanını 2.000,00.-TL (İkibintürklirası) bedel karşılığında  dosya satın alacaktır. (Nakit Geçici teminat ve doküman bedeli İdarenin Yozgat Ziraat Bankası Şubesi TR 920001000 257329357 865004 İban nolu hesaba TC kimlik numarası veya vergi numarası belirtilerek yatırılacaktır.) banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu, Yozgat İl Özel İdaresi, İl Encümeni Başkanlığı adına alınacaktır.
8) İşin süresinde yapılamaması veya 3. şahıslara verilebilecek zararın karşılanması  için sözleşme esnasında %6 Kesin Teminat haricinde  50.000,00-TL ek kesin teminat alınacaktır.
9) Taşınmaza ait ihale şartnamesi ve ihale dökümanları mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ile Encümen Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
10) Telgraf, faks ve mail ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
11) İstekliler, ihalesine katılmak istenilen taşınmaza ait ilanda belirtilen belgeleri bir dosya içerisinde ihale tarih ve saatine kadar Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binası (A.Nohutlu Mah. Sakarya Cad. Güneş Sok.)  İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.
12) Söz konusu taşınmazın ihalesi Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binası (A.Nohutlu Mah. Sakarya Cad. Güneş Sok.) İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

           İlan olunur.                                                     

#ilangovtr Basın No ILN02047453