Yapılan araştırmaya göre bir asır önce bugünkü İran'ı Yozgatlılar yönetildiği söylendi.

İran'ı Yozgatlılar Yönetiyordu! (10)

KAÇARLAR YOZGATLIYDI”

Independent'ten Mehmet Mazlum Çelik haberinde, “İran'ın bir dönem en güçlü hanedanlığı olan Kaçarlar ile ilgili çoğunlukla bilinmeyen ise Yozgat kökenli olmalarıdır” dedi.

İran'ı Yozgatlılar Yönetiyordu! (7)

Yozgat akşamüzeri kabusu yaşadı! Sokaklar göle döndü Yozgat akşamüzeri kabusu yaşadı! Sokaklar göle döndü

Haberde, Kaçarlar’ın 15'inci yüzyılda bugün Yozgat dediğimiz Bozok civarında yaşadığı aktarıldı. 

Haberde, “Uzun Hasan'ın ölümünden sonra aşiret mensupları Gence'ye göç ederek aktif siyasetin içine dahil oldular ve Safeviler içerisinde hızla yükseldiler. Tahmasap döneminde Azerbaycan içinde kudretli ailelerden biri haline gelen Yozgatlı Kaçarlar, Kanuni Sultan Süleyman'ın karşısına elçi olarak çıkacak kadar güce ulaşmıştı. Bu aile yıllar içerisinde Osmanlı'nın başına hayli iş açtı" denildi.

İran'ı Yozgatlılar Yönetiyordu! (11)

Haberin devamında, "1606 yılında Osmanlı idaresinde bulunan Karabağ'ı Osmanlı'nın elinden geri alabilecek bir askeri güce ulaşmışlardı ki bahsi geçen tarih Osmanlı ordusunun altın çağını yaşadığı döneme denk geliyordu. Bu dönemde Yozgatlı Kaçarlara, Ziyadluoğulları denilmekteydi ki Osmanlı'nın başına açacakları bela Karabağ ile sınırlı değildi. İran'ın bugün Gülistan Eyaleti dediği Esterâbâd'da valiliğe gelen Kaçarların İran iktidarına giden yolu da buradan geçecekti” ifadelerine yer verildi.

İran'ı Yozgatlılar Yönetiyordu! (9)

“KAÇARLAR ANADOLU'NUN BAĞRI YOZGAT'TAN ÇIKIP GELMİŞ”

Haberde Kaçarlar’ın Anadolu'nun bağrı Yozgat'tan çıkıp geldikleri söylendi.

İran'ı Yozgatlılar Yönetiyordu! (12)

Haberdeki ifadeler ise şu şekilde: “İran'da bugüne kadar kurulan en güçlü devlet olan Safevileri kuran Türkler'di. Sonrasında zayıf bir idare de olsa İran'a düzen getiren hanedanlık da yine Türklerdi ve üstelik Kaçarlar Anadolu'nun bağrı Yozgat'tan çıkıp gelmiş, 20'nci yüzyılın ilk çeyreğine kadar varlıklarını sürdürmeyi başarmışlardı.”

Muhabir: Melike Aslı Arslan