Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili yeni döneme giriliyor. 1 Temmuz itibarıyla BES'te kısmi ödeme dönemi başlıyor.

Bes (5)

Şu anki durumda isteyen herkes BES'ten çıkabiliyor. Günümüzde çalışanların %75'i BES'ten ayrılmış durumda. Nakit ihtiyacı, evlilik, askerlik gibi nedenlerle birçok kişi BES'ten çıkıyor. Bu nedenle hükümet, sistemden tamamen çıkmadan belirli durumlarda birikimlerin bir kısmının çekilmesine yönelik yeni düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemeler 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.

Bes (1)

Yeni sistemin avantajları arasında kısmi çekiş hakkı, temlik hakkı, %25 yerine %30 oranında devlet katkısı, 45 yaş üstü vatandaşların otomatik katılım sistemine dahil olma hakkı ve toplu katkı payı ödemesi yapan katılımcılara yıllara sari devlet katkısı verilmesi bulunuyor.

Bes (3)

Yeni BES yönetmeliğine göre, evlilik, konut alımı, eğitim ve olağanüstü durumlarda sistemden kısmen ödeme yapılması mümkün olacak. En az 5 yıl boyunca kısmi ödeme hakkını kullanmamış bir katılımcı, bu süre içinde başvuru tarihine kadar geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarının en az 5 katı kadar katkı payı ödediği sözleşmesinden, belirlenen durumlarda birikiminin %50'sine kadar olan tutarı kısmen çekebilecek.

Katılımcı, kısmi ödeme tarihinden itibaren 3 yıl içinde; emeklilik, vefat veya maluliyet durumları hariç, kısmen ödeme yapılan sözleşmesini sistemden çıkış işlemiyle sonlandırmayacağına dair taahhüt vermek zorunda. Bu kapsamda yapılacak başvurularda süre 4 yıl olarak uygulanacak.

Bes (4)

Genel hayata etkili afet ilan edilen bölgelerde, afetten zarar gören katılımcılar, afetin meydana geldiği tarihten itibaren 6 ay içinde kısmi ödeme başvurusunda bulunabilecek. Bu durumda, katılımcı bazında bir defaya mahsus ve doğal afetin meydana geldiği tarihten önceki en son hesaplanan birikim tutarının %50'si kadar kısmi ödeme yapılabilecek.

Yozgat'ta gençler için etkinlik! Yozgat'ta gençler için etkinlik!

En az 5 yıl yürürlükte olan bir sözleşmesi bulunan katılımcı, konut alımı veya evlenme durumlarında bu sözleşmesinden kısmen ödeme başvurusunda bulunabilecek. Bu hallerden her biri için katılımcı bazında bir defaya mahsus kısmi ödeme hakkı kullanılabilecek. Konut alımı için kısmi ödeme hakkından faydalanan katılımcı, başvuru tarihinden 2 ay öncesine kadar veya kısmi ödeme tarihinden itibaren 2 ay içinde aldığı konutun, en az %50 sahiplik payını gösteren tapu belgesinin bir nüshasını şirkete ibraz etmek zorunda. Evlilik için kısmi ödeme hakkından faydalanan katılımcı, başvuru tarihinden önceki 2 ay içinde veya kısmi ödeme tarihinden itibaren 2 ay içinde evlendiğini gösteren nüfus kayıt örneğini şirkete ibraz edecektir.

Bes (2)

En az 5 yıl yürürlükte olan bir sözleşmesi bulunan katılımcı, başvuru tarihinde 21 yaşını aşmamış olması ve Türkiye'de faaliyet gösteren üniversitelerin herhangi bir örgün eğitim lisans programına kayıtlı olması halinde kısmi ödeme başvurusunda bulunabilecek. Bu madde kapsamında kısmi ödeme hakkı, katılımcı bazında bir defaya mahsus kullanılabilecek.

Yukarıda belirtilen kısmi başvuruya imkan veren durumlardan birinin bulunması halinde, katılımcı BES şirketlerinin internet sayfalarında bulunan "Kısmen Ödeme Talep Formu ve Taahhütname" ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başvuruda bulunabilecek. Şartların sağlanması halinde BES şirketi ödemeyi gerçekleştirecektir.

Kaynak: Haber Merkezi