Alkol ve Madde Bağımlılığı mevcut bireylere yönelik danışmanlık ve yönlendirme hizmeti Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde Eğitim Rehabilitasyon ve Danışmanlık birimleri tarafından yerine getirildi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, “Bu kapsamda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı(2021-2025) faaliyetleri doğrultusunda İl Müdürlüğümüz Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi personellerimiz şiddet mağdurlarına, bağımlı bireylere ve bağımlı bireylerin ailelerine psikososyal destek sağlamaları adına YEDAM tarafından düzenlenen "Bağımlılık Eğitimi"ne katılım sağlamışlardır. Amacımız şiddete sebebiyet veren her türlü bağımlılığı önlemek, doğru müdahale edebilmek ve şiddet mağduru/şiddet uygulayan her türlü kesimi doğru bir şekilde yönlendirebilmek ve rehabilitasyon sürecine katkı sağlamaktır” ifadelerine yer verildi.

Yozgat artık oradan erişecek! Yozgat artık oradan erişecek!

Bağımlılık Eğitimi Düzenlendi

BAĞIMLILIK EĞİTİMİ NEDİR?

Bağımlılık eğitimi, bireylerin, toplumların ve profesyonellerin bağımlılıkla mücadele etmeyi anlamalarına ve bağımlılığın etkilerini azaltmaya yönelik bilgi, beceri ve farkındalık geliştiren bir tür eğitim programıdır. Bağımlılık, madde bağımlılığı (alkol, uyuşturucu madde gibi), davranışsal bağımlılık (kumar, internet kullanımı, alışveriş gibi), duygusal bağımlılık (ilişki bağımlılığı gibi) gibi farklı türlerde olabilir. Bağımlılık eğitimi, bu farklı bağımlılık türlerini ve onların fiziksel, psikolojik ve sosyal etkilerini ele alabilir.

Bağımlılık eğitimi aşağıdaki bileşenleri içerebilir:

Bağımlılık Türleri ve Nedenleri: Bu eğitim, farklı bağımlılık türlerini, nedenlerini ve tetikleyicilerini anlatır. Madde bağımlılığı, davranışsal bağımlılıkların nedenleri gibi konular ele alınabilir.

Bağımlılığın Fiziksel ve Psikolojik Etkileri: Eğitim, bağımlılığın vücuda ve zihne olan etkilerini açıklar. Fiziksel sağlık sorunları, psikolojik etkiler (anksiyete, depresyon gibi), sosyal izolasyon ve ekonomik sonuçlar gibi konular ele alınabilir.

Bağımlılığın Tedavisi ve İyileşme: Bu bölümde, bağımlılığın tedavi yöntemleri ve bağımlılıktan kurtulma süreci anlatılır. İlaç tedavileri, terapi seçenekleri (bireysel terapi, grup terapisi), destek grupları ve rehabilitasyon programları gibi konular öğrencilere sunulabilir.

Bağımlılığın Önlenmesi: Bağımlılık eğitimi, bağımlılığı önlemek için etkili stratejileri ve farkındalık yaratma yöntemlerini öğretebilir. Gençler, ebeveynler ve toplumun genelinde bağımlılığı önlemek amacıyla bilinçlendirme kampanyalarına katkıda bulunabilir.

Empati ve Destek: Bağımlılıkla mücadele eden bireylere nasıl destek olunacağına dair beceriler öğretilebilir. Empati, anlayış ve sağlam destek ağları oluşturma önemli unsurlardır.

Yasal ve Etik Konular: Bağımlılıkla ilgili yasal ve etik konulara dikkat çekilir. Yasal sorumluluklar, bağımlılıkla ilgili gizlilik ve güvenlik konuları gibi etik sorunlar ele alınabilir.

Bağımlılık ve Toplum: Bu eğitim, bağımlılığın toplum üzerindeki etkilerini ve mali maliyetini vurgulayabilir. Toplumun bağımlılıkla nasıl başa çıkabileceği konularına odaklanılabilir.

Bağımlılık eğitimi, bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol oynar. Bağımlılığın etkilerini anlayarak, bireylerin, ailelerin ve toplumların bağımlılığın önlenmesi ve tedavisi konusunda daha bilinçli ve etkili bir şekilde hareket etmelerini sağlar. Bu tür eğitimler, bağımlılıkla mücadelede önemli bir adım olarak kabul edilir ve birçok farklı platformda sunulabilir, örneğin okullarda, sağlık kuruluşlarında, iş yerlerinde veya toplum merkezlerinde.

Muhabir: Alpaslan Demir