Mülkiyeti Yamaçlı Belediyesine ait aşağıda özellikleri ve bilgileri yazı arsalar; 2886 sayılı kanunun 45-46-47. Maddesine göre açık artırma usulü 28.11.2023 saat 10:00 da Yamaçlı Belediye Başkanlığı toplantı odasında, yeterli katılım sağlanmaması durumunda 05.12.2023 tarihinde saat 10:00 da ikinci kez Açık İhale Usulü ile satış yapılacaktır. İhaleye katılan istekliler, ihale saatinden önce dilekçe ile müracaat edecek, arsanın muhammen bedelinin %3 oranında geçici teminat yatıracaklardır.

                İhale üzerine kalan istekli arsa bedelini 4 gün içerisinde belediyemiz banka hesabına yatırmak zorundadır. İhale üzerine kalan istekli arsa bedelini yatırmaması durumunda yatırmış olduğu geçici teminat belediye veznesine irat kaydedilecek arsa satışı ikinci en avantajlı teklif sahibine kalacaktır.

                     İlgililere ilanen duyurulur.

ARSA ALACAKLARIN DİKKATİNE

1.       Arsa alacakların son gün olarak 27.11.2023 tarihinde  mseai saati bitene kadar gelip geçici teminatları yatırmaları zorunludur. Geçici teminat yatırmayanlar ihaleye alınmayacaktır.

2.       Geçici teminat yatırma örnek: 500 m2 arsa muhammen bedeli 1.000,00 TL %3 geçici teminat tutarı 30 TL dir. Muhammen bedel üzerinden artırıma gidilecektir.

3.       Birden fazla katılımcı anılan parsele talip olabilir fiyatını artırarak alabilir.

4.       İhaleye girilebilmesi için belediyemiz görevli personeli tarafından bilgi verilecektir.

5.       İhaleye geçici teminatı yatırıp ta ihaleye girmeyenler yatırmış oldukları nakit ödemesi belediyemize gelir olarak kaydedilecektir.

6.       Geçici teminat yatırıp ta ihaleyi alan 4 gün içerisinde ihale bedelini yatırıp tapu işlemleri başlayacak olup verdiği teminatı tapuyu aldıktan sonra iade alacaktır.

7.       Alınacak parsellerin yerinde gösterilmesi tavsiye olunur.

8.       İhaleye girecek olan isteklilerin ilan tarihi itibarı ile Yamaçlı Kasabasında ikamet etmeleri şart olup, ilan tarihiden sonra ikamet değişikliği yapanlar ihaleye giremeyecektir.

9.       Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

ARSA BİLGİLERİ:

NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN m2

M2 FİYATI

MUEMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

CİNSİ

1

ZAFER

345

256

259,08

150,00

38.862,00

1.165.86

28.11.2023

10:00

ARSA

2

ZAFER

345

258

1547,54

150,00

232.131,00

6.963.93

28.11.2023

10:10

ARSA

3

ZAFER

345

257

1625,70

150,00

243.855,00

7.315.65

28.11.2023

10:20

ARSA

4

ZAFER

345

259

243,21

150,00

36.481.50

1.094.45

28.11.2023

10:30

ARSA

5

ZAFER

345

284

784,49

150,00

117.673.50

3.530.21

28.11.2023

10:40

ARSA

6

ZAFER

345

285

1695,18

150,00

254.277,00

7.628.31

28.11.2023

10:50

ARSA

7

ZAFER

345

286

415,77

150,00

62.365.50

1.870.97

28.11.2023

11:00

ARSA

8

ZAFER

345

287

522,73

150,00

78.409.50

2.352.29

28.11.2023

11:10

ARSA

9

ZAFER

287

12

1105,86

150,00

165.879,00

4.976.37

28.11.2023

11:20

ARSA

10

ZAFER

287

13

335,47

150,00

50.320.50

1.509.62

28.11.2023

11:30

ARSA

11

ZAFER

263

1004

1135,27

150,00

170.290.50

5.108.72

28.11.2023

11:40

ARSA

12

ZAFER

345

288

12,99

150,00

1.948.50

58.46

28.11.2023

11:50

ARSA

13

ZAFER

345

289

200,98

150,00

30.147,00

904.41

28.11.2023

12:00

ARSA

14

ZAFER

280

12

587,40

150,00

88.110,00

2.643.30

28.11.2023

12:10

ARSA

15

ZAFER

280

13

309,68

150,00

46.452,00

1.393.56

28.11.2023

12:20

ARSA

16

ZAFER

280

14

9,09

150,00

1.363.50

40.91

28.11.2023

12:30

ARSA

17

ZAFER

280

8

339,93

150,00

50.989.50

1.529.69

28.11.2023

12:40

ARSA

18

ZAFER

280

9

341,65

150,00

51.247.50

1.537.43

28.11.2023

12:50

ARSA

19

ZAFER

345

277

35,73

150,00

5.359.50

160.79

28.11.2023

13:00

ARSA

20

ZAFER

345

274

52,61

150,00

7.891.50

236.75

28.11.2023

13:10

ARSA

21

ZAFER

345

278

17,43

150,00

2.614.50

78.44

28.11.2023

13:15

ARSA

22

ZAFER

345

273

629,84

150,00

94.476,00

2.834.28

28.11.2023

13:20

ARSA

23

ZAFER

345

290

1168,68

150,00

175.302,00

5.259.06

28.11.2023

13:25

ARSA

24

ZAFER

345

275

172,63

150,00

25.894.50

776.84

28.11.2023

13:30

ARSA

25

ZAFER

345

276

497,07

150,00

74.560.50

2.236.82

28.11.2023

13:35

ARSA

26

ZAFER

345

270

339,35

150,00

50.902.50

1.527.08

28.11.2023

13:40

ARSA

27

ZAFER

345

267

1582,69

150,00

237.403.50

7.122.11

28.11.2023

13:45

ARSA

28

ZAFER

345

269

468,93

150,00

70.339.50

2.110.19

28.11.2023

13:50

ARSA

29

ZAFER

345

248

96,62

150,00

14.493,00

434.79

28.11.2023

13:55

ARSA

30

ZAFER

345

247

35,98

150,00

5.397,00

161.91

28.11.2023

14:00

ARSA

31

ZAFER

345

268

221,14

150,00

33.171,00

995.13

28.11.2023

14:05

ARSA

32

ZAFER

345

199

37,00

150,00

5.550,00

166.5

28.11.2023

14:10

ARSA

33

ZAFER

345

266

268,30

150,00

40.245,00

1.207.35

28.11.2023

14:15

ARSA

34

ZAFER

345

265

321,85

150,00

48.277.50

1.448.33

28.11.2023

14:20

ARSA

35

ZAFER

345

264

4,56

150,00

684,00

20.52

28.11.2023

14:25

ARSA

36

ZAFER

345

263

322,85

150,00

48.427.50

1.452.83

28.11.2023

14:30

ARSA

37

ZAFER

345

262

35,47

150,00

5.320.50

159.62

28.11.2023

14:35

ARSA

38

ZAFER

335

12

172,55

150,00

25.882.50

776.48

28.11.2023

14:40

ARSA

39

ZAFER

335

11

71,18

150,00

10.677,00

320.31

28.11.2023

14:45

ARSA

40

ZAFER

345

242

193,55

150,00

29.032.50

870.98

28.11.2023

14:50

ARSA

41

ZAFER

345

244

8,01

150,00

1.201.50

36.05

28.11.2023

14:55

ARSA

42

ZAFER

345

243

34,99

150,00

5.248.50

157.46

28.11.2023

15:00

ARSA

43

ZAFER

345

240

10,96

150,00

1.644,00

49.32

28.11.2023

15:05

ARSA

44

ZAFER

345

237

139,76

150,00

20.964,00

628.92

28.11.2023

15:10

ARSA

45

ZAFER

345

241

179,23

150,00

26.884.50

806.54

28.11.2023

15:15

ARSA

46

ZAFER

345

1005

1401,14

150,00

210.171,00

6.305.13

28.11.2023

15:20

ARSA

#ilangovtr Basın No ILN01929764