3 bin 560 metre yükseklikte Türk bayrağı açtılar! 3 bin 560 metre yükseklikte Türk bayrağı açtılar!

İlçelerde yapılan yardım kampanyaları için kaymakamlıklardan izin alınması gerektiğinin altını çizen İl Müdürü Yurtlu, birden fazla ilçe ve ilde yapılacak olan kampanyalar için ise Valilikten izin alınması gerektiğini söyledi.

Yardım toplama faaliyetlerinin mülki amirlerin iznine bağlı olduğunu hatırlatan Yurtlu, “İlçelerde kaymakamlıklar, birden fazla ilçe ve diğer illerde yapılacak yardım toplama faaliyetlerine Valilikler tarafından izin verilmektedir. Bakanlar Kurulu’nca izinsiz yardım toplama hakkı bulunan dernek ve vakıflar ise sadece mülki amirliğe bilgi vermekle yetinirler. Dernekler, vakıflar, kurum, dergi ve  gazeteler ile gerçek kişiler izinsiz yardım toplayamazlar. Tüzel kişiliği bulunmayan  kuruluş ve topluluklara izin verilmez. Yardım toplama faaliyetleri, bankada hesap açtırmak, ayni ve nakdi yardım makbuzu bastırmak, elektronik usuller, kermes, sergi ve belirli yerlere kutu koymak suretiyle yapılmaktadır. Yardım toplayacak kişilere,  izin veren mülki idare amirliğince adına ‘Yardım Toplama Kimlik Belgesi’ düzenlenmektedir ve basılacak makbuzlarda da faaliyetle ilgili bilgiler yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Yurtlu Vatandaşları Bilgilendirdi

“SORGULAMA YAPILMALIDIR”

Özellikle hasat mevsiminin yaklaşmasıyla kırsal kesimlerde yardım toplama faaliyetlerinde gerekli sorgulamaların yapılması gerektiğini belirten Yurtlu, “Yardım toplayan kişilerin ve faaliyetin yasal ve izinli olup olmadığı konusunda yardımsever ve hayırseverlerin sorgulama yapması önem arz etmektedir. Hastalık izinleri ve özellikle Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastaları için toplanan ve belirli yerlere konulan yardım kutularının da sorgulanması, yardımın amacına ulaşmasında önem taşımaktadır. Engelli, şehit yakını ve  dini hizmet gibi duyguları kullanarak, iyi niyetlileri suiistimal edip yasal izni olmadığı halde  istismara kalkışanlara karşı  bilinçli olunmalıdır” dedi.

 YARDIM TOPLAMA VE ÜRÜN SATIŞI FARKI

Yardım faaliyetlerinin bir birine karıştırılmaması gerektiğini söyleyen Yurtlu, şu ifadeleri kullandı: “Dernekler başta olmak üzere diğer yardım toplayacak olan kurum, kuruluş ve gerçek kişiler tarafından yapılan yardım toplama faaliyeti ile iktisadi işletmesi marifetiyle ürün satan derneklerin faaliyetleri birbirine karıştırılmamalıdır. Kitap, dergi, kalem, mendil, el işi gibi ürün karşılığında gelir elde edenler, gelir vergisi mükellefi olup, karşılığında fatura ibraz etmek zorundadır. Ürün satışı adı altında, ürün ve fatura vermeden yardım toplayan kişilere karşı da bilinçli olmak gerekir. Yardım toplayan kişi, yardım toplama esnasında, faaliyete dair izin yazısı ile ‘Yardım Toplama Kimlik Belgesini’ ibraz etmek mecburiyetinde, ürün satışı yapan kişi de sattığı ürünü teslim edip, karşılığında fatura düzenlemek mecburiyetindedir.”

Kaynak: Haber Merkezi