Toplantıda UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK) Başkanı hemşehrimiz Prof. Dr. Öcal Oğuz bir konuşma yaptı.

2026-2029 yılları için Taslak Program ve Bütçenin hazırlanmasına yönelik yol haritası UNESCO Genel Konferansı 42. oturumunda kabul edilmişti (Karar Numarası: 42 C/81) ve bu hazırlık sürecinin önemli bir aşamasını bölgesel düzeylerde gerçekleştirilmesi planlanan Millî Komisyon istişare toplantıları oluşturmak.

Unesco Başkanı (1)

Bu kapsamda Avrupa Millî Komisyonları istişare toplantısı 5 Haziran 2024 Çarşamba günü çevrim içi ortamda Millî Komisyonunun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

38 Millî Komisyon temsilcisi ve UNESCO Genel Merkezi çalışanları ile birlikte yaklaşık 80 kişinin katıldığı toplantının açılış konuşmaları UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK) Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve UNESCO Dış İlişkiler Birimi Direktörü Genc SEITI tarafından gerçekleştirildi.

Unesco Başkanı (2)

Açılış konuşmalarının ardından UTMK Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz toplantının başkanı, Kanada UNESCO Komisyonu Genel Sekreteri Yves-Gérard Méhou-Loko başkan yardımcısı ve Slovakya Millî Komisyonu Genel Sekreteri Jana FOLTÁNYOVÁ raportör olarak seçildi.

Toplantının ilk oturumunda UNESCO Stratejik Planlama Bürosu Direktörü Zazie Schäfer sürece ilişkin Avrupa Millî Komisyonlarının bilgilendirecek nitelikte bir konuşma yapmış, Millî Komisyonlar da bu istişareden ve önümüzdeki taslak program ve bütçe hazırlığı sürecinden beklentilerine ilişkin görüş bildirdi.

Oğuz Konuşma Yaptı

Toplantının devamında gerçekleştirilen 4 oturumda Avrupa Bölgesinin karşı karşıya olduğu riskler ve mevcut fırsatlar, UNESCO'nun Avrupa bölgesindeki karşılaştırmalı üstünlüğü ve katma değeri, UNESCO'nun önümüzdeki programlama dönemi için çıkarımlar ve bir sonraki program uygulama döneminde Millî Komisyonların stratejik rolü üzerine tartışıldı.

Oturumların tamamlanmasının ardından UNESCO Avrupa Bilim ve Kültürden Sorumlu Bölgesel Ofisi (UNESCO Venedik Ofisi) Direktörü Magdalena LANDRY çalışmalarından ve olası iş birliği alanlarından bahsettiği bir sunum yapıldı.

UNESCO Dış İlişkiler Birimi Şefi Dov Lynch ile UTMK Genel Sekreteri Selenay Yakıcı’nın kapanış konuşmalarının ardından toplantı sona erdi.

Bu bölgesel toplantıların çıktıları 2024 Temmuz ayında gerçekleştirilmesi öngörülen Bölgelerarası UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı'nın çalışmalarına ve UNESCO Genel Direktörünün 2024 sonbaharında gerçekleştirilecek olan UNESCO Yürütme Kurulunun 220. oturumuna Taslak 43 C/5 belgesine ilişkin sunacağı önerilere katkı sağlayacak.

Unesco Başkanı (1)-1

Yozgat'ta hız kesmeden devam ediyor! Yozgat'ta hız kesmeden devam ediyor!

ÖCAL OĞUZ KİMDİ?

1960 yılında Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Pınakaya köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sarıkaya, Boğazlıyan ve Ankara'da tamamladı. 1984'te Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Yozgatlı Hüznî Divanı" adlı çalışmasıyla yüksek lisansını; 1991'de yine aynı enstitüde "Yozgat'ta Halk Şairliği'nin Dünü Bugünü" adlı çalışmasıyla da doktorasını tamamladı. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent olarak atandı. 1995 yılında "Aşık Efgan Hikayesi" adlı çalışmayla doçentlik sınavını kazanıp Halkbilimi Doçenti oldu. 1998-2001 yılları arasında Tunus Bir Üniversitesi'ne bağlı çeşitli fakülte ve enstitülerde Türk Dili, Osmanlıca ve Türk Kültürü dersleri verdi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Anabilim Dalı'ndaki öğretim üyeliğine dönen Oğuz profesör oldu ve Gazi Üniversitesi'ne geçti.

Unesco Başkanı (3)-1

1985 yılında Kültür Bakanlığı'nda Folklor Araştırmacısı olarak çalışma hayatına atıldı. 1988 yılına kadar gerçekleştirdiği çalışmaları çeşitli dergi ve halkbilim araştırma yıllıklarında yayınladı. 1989 yılında, bugüne kadar editörlüğünü yürüttüğü ve kimi uluslar arası yayın indeksleri tarafından derlenen Millî Folklor-Uluslar Arası Halkbilimi Dergisi'ni çıkarmaya başladı. TRT radyo ve televizyonlarında dizi programlar hazırladı, bazı programların metin yazarlığını yürüttü. Halkbilimi alanında ulusal ve uluslar arası kongrelerde sunulmuş elli civarında bildirisi, yüz civarında makalesi ve altı yayınlanmış, bir de yayınlanmak üzere olan toplam yedi kitabı vardır.
1994-1998 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nde değişik idari görevlerde bulundu. Türk Halkbiliminin çeşitli alanlarında Hacettepe, Gazi, Ahmet Yesevi ve Tunus Bir üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verdi.

Unesco Başkanı (2)-1

Millî Folklor, Türklük Bilgisi, Bozok, Âşıkça, Karadeniz Teknik, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Bilig gibi dergilerde Yayın Danışmanı, Yayın Kurulu Üyesi, Hakem, Kültür ve Sanat Yönetmeni ve/veya Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı ve yapmaktadır. İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü ve Aşıklık Geleneğine Katkı ödüllerini aldı. AKM, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu ve Tunus'ta IRMC tarafından yürütülen bazı projelerde yönetici ve/veya üye yazar olarak görev aldı.

Kaynak: Haber Merkezi