Türkiye'nin merkezinde yer alan Yozgat, tarihi ve efsaneleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Çekerek ilçesinde bulunan Kızlar Kayası, Yozgat'ın yedi harikasından biri olarak bilinirken, pek çok efsaneye konu olmuştur.

Efsanevi Tarihi Ile Kızlar Kayası (7)

TARİHİ KIZLAR KAYASI

Yozgat’ın tam ortasında, gizemli bir atmosferle çevrili olan Kızlar Kayası, Çekerek ilçesinde bulunur ve tarihi derinlikleriyle dikkat çeker. Çekerek Irmağı’nın kıyısında yer alan bu tarihi kaya, Cenevizler Dönemi'nden kalma ve pek çok efsaneye ev sahipliği yapmaktadır.

Efsanevi Tarihi Ile Kızlar Kayası (8)

ÇEKEREK IRMAĞI’NIN KIYISINDA GİZEMLİ BİR TARİH

Kızlar Kayası, Çekerek Irmağı'nın kıyısında yükselen ve iki yüz merdivenle inilen bir yapı olarak bilinir. Rivayetlere göre, bu merdivenler bir Rum Beyi'nin hasta kızı için yaptırılmıştır ve kayanın üzerinde pek çok hikaye anlatılmaktadır.

Efsanevi Tarihi Ile Kızlar Kayası (6)

KEŞİŞİN KIZI İÇİN KURULAN TUHAF ANLAŞMA

Hikayeye göre, keşişin çok güzel bir kızı vardır ve iki genç adam bu kıza talip olur. Keşiş, kızını her iki gence de vermeyi düşünmez ve ilginç bir anlaşma önerir. Bir gençten kayadan girilerek Çekerek Irmağı’nın karşı tarafına geçilecek bir yol yapması, diğer gençten ise ırmağın üzerinden geçmek için bir köprü inşa etmesi istenir. Keşiş, hangi genç ilk bitirirse kızını ona vereceğini söyler. Ancak gençler birbirlerinin işlerinden habersizdir.

Efsanevi Tarihi Ile Kızlar Kayası (5)

TRAJİK SON

Keşiş, köprüyü yapan gence, ötekinin daha önce bitirdiğini söyler ve kızını ona verir. Diğer genç bu acı gerçeği öğrenince kendini kayadan aşağı atarak intihar eder. Keşiş ise kayayı oyan gençten dolayı kızını köprüyü yapan gence verdiğini açıklar. Bu trajik olayın ardından kayayı oyan genç de kendi hayatına son verir.

Efsanevi Tarihi Ile Kızlar Kayası (4)

EFSANE VE GERÇEKLİĞİN BULUŞMA NOKTASI

Yozgat'ın o ilçesinde denetimler had safhada! Yozgat'ın o ilçesinde denetimler had safhada!

Yozgat’ın tam ortasında yer alan bu tarihi kayanın etrafında dolaşan efsane ve gerçeklik, bölgenin mistik atmosferini daha da derinleştiriyor. Ziyaretçiler, bu eşsiz kayanın etrafında dolaşırken, geçmişin izlerini ve yaşanmışlıkları hissedebilirler. Kızlar Kayası, sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda tarihi ve efsaneleriyle de büyüleyici bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Bu eşsiz yer, ziyaretçilere hem tarihî bir yolculuk hem de unutulmaz hikayeler sunuyor.

Efsanevi Tarihi Ile Kızlar Kayası (3)

Kızlar Kayası ile ilgili Kültür Portalı’nda yer alan bilgide, “Çekerek ilçesinde bulunan Kızlar Kayası ile ilgili çeşitli efsaneler anlatılmaktadır. Çekerek'ten Zile'ye giderken Çekerek Irmağı'nın yanında Cenevizler Dönemi'nde yapılmış yüksek ve sivri bir kayanın üzerinden ırmak yönüne doğru ve toprak altında yaklaşık iki yüz merdivenle inilen bir kaya vardır. Söylentiye göre; kayanın doğusundaki yüksek tepeye yerleşenler ırmaktan su almak için bu merdivenleri yapmışlardır. Bir Rum Beyi’nin hasta kızı için bu merdivenleri yaptırdığı da rivayet edilmektedir. Bir başka rivayete göre ise; Keşişin birinin çok güzel bir kızı varmış. İki genç de bu kızla evlenmek istemiş, Ancak Keşişin ise kızını her iki gence de vermek gibi bir niyeti yokmuş. Keşiş gençlerden birine bu yüksek kayadan girilerek merdivenlerle Çekerek Irmağı’nın karşı tarafına geçilecek bir yol yapmasını istemiş. Öteki gençten ise, ırmağın üzerinden geçmek için bir köprü yapmasını istemiş. Kim denileni önce yaparsa kızını ona vereceğini söylemiş. İki gençten biri köprüyü, diğeri merdivenli geçit tünelini yapmış ancak birbirlerinin işlerinin gidişatından haberdar değillermiş. Keşiş köprüyü yapan gence ötekinin daha önce bitirdiğini kızı ona vereceğini söylemiş. Bunu duyan genç kendini öldürmüş. (Kızlar Kayasından 500 metre aşağıda gencin yaptığı köprünün ayakları mevcuttur.) Keşiş daha sonra kayayı oyan gence de, kızını köprüyü yapan genç önce bitirdiği için ona verdiğini söylemiş. Bunun üzerine kayayı oyan genç de kendisini yüksek kayalardan aşağı atarak öldürmüş” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Melike Aslı Arslan