Türkiye, 2010 yılından bu yana kesintisiz olarak besilik, kasaplık, damızlık hayvan ve kırmızı et ithalatı yapıyor. Üretimle ilgili destekler ve stratejiler sıkça değişse de ithalat devam ediyor. Bu bağlamda, üretim planlaması için bile ithalat yapılmakta.

Yozgat dahil 81 ilin tarımsal planlama serüveni Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanıyor. 1931'de düzenlenen Birinci Ziraat Kongresi'nde tarımsal planlamanın önemi vurgulanmıştı. Günümüzde ise üretim planlaması, sadece bitkisel üretimle sınırlı kalmayıp hayvancılığı da kapsıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretim planlaması için önemli adımlar atmış durumda. 2023 yılında yürürlüğe giren yasa ile tarımsal üretimin planlanması, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik esas alınarak düzenlendi. Üretim izni almak zorunlu hale getirildi.

Hayvancılık Destek (4)

Yozgat'ta o borçların tamamı silinecek! Yozgat'ta o borçların tamamı silinecek!

HAYVANCILIKTA ÜRETİM PLANLAMASI

Hayvancılık, bitkisel üretim ve su ürünleri gibi üç ana sektörde üretim planlaması yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılığın 5 yıllık yol haritasını açıkladı. Bu planlama, verimli, kaliteli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmayı hedefliyor. Bakanlık, hayvansal üretim için suyu merkeze alan, doğal ve genetik kaynakları koruyan politikalar geliştirdi.

Hayvancılık Destek (5)

HAYVANCILIK DESTEKLERİ

Hayvancılık Genel Müdür Vekili Salih Çelik, yeni destekleme modeli kapsamında tüm üreticilere temel destekler sağlanacağını belirtti. Aile işletmelerine, gençlere ve kadın üreticilere ilave destekler verilecek. Ayrıca, sübvansiyonlu kredilerde de kadınlar ve gençler için ek indirimler uygulanacak.

Hayvancılık Destek (1)

DAMIZLIK ÜRETİMİ İÇİN İTHALAT

Et ve Süt Kurumu ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Avrupa’dan 6 bin baş damızlık boş düve ithal edilecek. Bu ithalatla, yurtiçinde damızlık üretimi hedefleniyor.

Hayvancılık Destek (2)

HAYVANSAL ÜRETİM İZİNLERİ

Ürün veya ürün gruplarının üretim izni, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre verilecek. Üretim izni alacak işletmeler arasında sözleşmeli üretim, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapanlar öncelikli olacak.

Türkiye’nin tarımsal üretim planlaması, sürdürülebilirlik ve verimlilik esaslarına dayanarak yeniden şekilleniyor. Bu kapsamda kadınlara ve gençlere özel destekler sağlanacak. Ancak, üretim planlamasının başarısı için ithalatın kontrollü bir şekilde yönetilmesi büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi