Danıştay’ın iptal ettiği yüzde1’lik sendika barajının, Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen bir madde ile bu defa yüzde 2 olarak getirilmesinin ardından, yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine götürülen maddenin bugüne kadar görüşülmemesi bağımsız sendikaları harekete geçirdi.

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın yaptığı açıklamada, “Anayasa ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu, kamu çalışanlarının özgür idareleriyle sendikalarını seçmelerinin önüne engel getirdiği ve çalışma barışını bozduğu, toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmada kısıtlayıcı ve daraltıcı bir kriter getirildiği, sendikal özgürlüğe bir müdahale niteliği taşıdığı gibi aynı hizmet kolunda çalışıp aynı işi yapan sendika üyesi kamu görevlileri arasında, toplu sözleşme ikramiyesi ödemesinde eşitsizlik yaratacağı gerekçesiyle iptal edilen yüzde 1’lik sendika barajının bu defa yüzde 2 olarak yasalaştırılmasının açıkça hukuka aykırı olduğu ortada iken, kamu görevlilerinin bir kısmının mağdur olduğu açıkça belli olan bu hukuksuz yasanın karara bağlanmasında yaşanan gecikme nedeniyle bağımsız sendikaların Genel Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptık. Kamu sendikaları arasında yüzde 2 sendikal barajı konarak ayrım yapılmaya başlanmıştır” dedi.

Türkiye Yüzyılına yakışmıyor1

Türk Kızılay’ından Yozgat’a ödül Türk Kızılay’ından Yozgat’a ödül

“SÖZLEŞMELERE ALENEN AYKIRI”

Söz konusu maddenin Anayasaya, Sendikalar Kanununa ve ILO Sözleşmelerine alenen aykırı olduğu başvuru dosyasında da net bir şekilde ifade edildiğini belirten Genel Başkan Taşkın, “Haksız ve hukuksuz yasa maddesinin ocak ayında Anayasa Mahkemesine götürüldüğünü, şubat ayı içerisinde dosyanın ilk incelemesinin yapılarak esastan görüşülmeye geçildiğini, aradan geçen 9 aylık süre de dosyanın karara bağlanamadığı belirtilerek, hâlâ gündeme alınamadığına dikkat çekilen açıklamada, yüzde 2 sendika barajının kamu sendikacılığına zarar verdiğini ve bunun her geçen arttığına vurgu yapıldı. Öte yandan kamu sendikacılığının bitirilme noktasına getirildiğini ve sendikal tekelleşmenin önünü açan yüzde 2 sendika barajının kamu çalışanlarının hak aramasının önünü tıkadığını, antidemokratik yasa maddesinin bir an önce görüşülüp karara bağlanması gerektiğine vurgu yapıldı. Anayasa Mahkemesinin, hukuk devletinin, Cumhuriyet’in ve demokrasinin temel taşı, güvencesi ve savunucusu olduğuna vurgu yapılırken, bağımsız kamu sendikalarının varlığının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunun altı çizildi. Bağımsız kamu sendikalarının Genel Başkanlarının katıldığı basın açıklamasında, Anayasa Mahkemesi’nin yüzde 2 sendika barajını acil olarak gündemine alarak yürütmenin durdurulması ve sonra da iptal ederek demokrasinin üzerindeki bu ayıbın kaldırılması ve sendikal harekette fırsat eşitliği sağlanması istenerek, geciken adaletin adalet olmadığını” söyledi. (Haber Merkezi)