Trabzon, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve doğu ile batıyı buluşturan bir kent olarak öne çıkar. M.Ö. 7. yüzyılda İyon kökenli Miletoslular'ın Karadeniz kıyılarına ulaştığı bilinmektedir. Ancak yerli kavimler olan Kolkhlar, Driller ve Makronlar gibi eski dönemlerde bu bölgede yaşamıştır.

Trabzon'un kökleri Geçmişi ve medeniyetlerle dolu tarih3

Makedonya Kralı Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'nu fethetmesiyle Trabzon, Makedonya egemenliği altına girmiş ve ardından Pontus Krallığı sınırları içinde yer almıştır. Pontus Krallığı, M.Ö. 1. yüzyılda Romalıların güçlenmesiyle fethedilmiştir, bu dönemde Trabzon Roma'nın yönetimine girmiştir.

Roma İmparatorluğu'nun bölünmesi sonucunda Trabzon, Bizans İmparatorluğu sınırları içinde kalmış ve bu dönemde önemli imar faaliyetlerine ve kültürel etkileşimlere sahne olmuştur.

Trabzon'un kökleri Geçmişi ve medeniyetlerle dolu tarih1

1461 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine giren Trabzon, önemli bir liman ve ticaret merkezi haline gelmiştir. Ancak Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus işgali altına girmiş ve bu dönemde büyük acılar yaşamıştır. Rus İhtilali'nin ardından 1918'de Türk birliklerinin şehri geri almasıyla yeniden Osmanlı İmparatorluğu'na dahil edilmiştir.

Yozgat’ta tüyler ürperten efsane! Yozgat’ta tüyler ürperten efsane!

Trabzon, tarih boyunca birçok medeniyetin etkisi altında kalmış, bu etkileşimler şehrin kültürel ve mimari yapısını şekillendirmiştir. İşgallere karşı gösterdiği dirençle bilinen bu eşsiz kent, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla günümüzde de büyük bir öneme sahiptir.

Trabzon'un kökleri Geçmişi ve medeniyetlerle dolu tarih2

TRABZON'UN ESKİ ADI

Trabzon'un tarih boyunca bilinen en eski adı "Trapezus" veya "Trapezos"dur. Bu Yunanca kökenli isim, "masa" anlamına gelir ve şehrin coğrafi yapısıyla ilgili bir gönderme taşıyabilir. Antik Yunan döneminde bu isimle anılan kent, Roma ve Bizans dönemlerinde de aynı adı korumuştur. Trabzon'un adının kesin kökeni konusunda farklı teoriler bulunsa da, en bilinen ve kabul gören eski adı "Trapezus"tur. (Duygucan Baloğlu)

Kaynak: İleri Gazetesi