Coğrafi Konumu: Siirt, Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının buluştuğu stratejik bir konumda yer almaktadır. Bu coğrafi konum, bölgenin tarih boyunca farklı medeniyetlerin etkisi altında kalmasına neden olmuştur.

Tarihi Dönemler: Siirt'in tarihi, M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanır ve bir dizi önemli dönemi içerir. Bu dönemler arasında Hurri, Hitit, Urartu, Asur, Med, ve Pers gibi büyük uygarlıkların hakimiyeti ve etkisi önemli bir yer tutar.

Tuvalet kağıdı seçerken dikkat! Evinizde bunları sakın kullanmayın! Tuvalet kağıdı seçerken dikkat! Evinizde bunları sakın kullanmayın!

Din ve Kültür: Siirt ve çevresi, tarih boyunca farklı dinlerin ve kültürlerin etkisi altında kalmıştır. İranlı egemenliklerin etkisi, yöredeki din ve inançları şekillendirmiştir. Ayrıca, Roma-Part savaşları ve Hıristiyanlığın yayılması dini değişimlere yol açmıştır.

İslam Dönemi: 639 yılında Elcezire'nin fethiyle Siirt, İslam'ın yayılmasının bir parçası haline gelmiştir. Daha sonra farklı İslam yönetimleri altında varlığını sürdürmüştür.

Osmanlı Dönemi: Siirt, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olarak uzun bir süre varlığını sürdürmüş, bu dönemde yerel yönetim yapısı ve kültürel etkiler şekillenmiştir.

siirt (2)

Milli Mücadele: Siirt, Türkiye'nin Milli Mücadele döneminde önemli bir rol oynamış ve işgalcilerin etkisi altına girmemiştir.

Erzurum Kongresi: Siirt, Erzurum Kongresi'nde temsil edilmiş ve bağımsızlık mücadelesi için katkıda bulunmuştur.

SİİRT’İN ESKİ ADLARI

Sêrt veya Sîrt: Arapça kökenli bu isim, tarihi kaynaklarda Siirt için kullanılan yaygın isimlerden biridir. Modern dönemde de kullanılmaya devam eden bu isim, Siirt'in en tanınmış isimlerinden biridir.

Saird: Bu isim, bazı Arap tarihçileri ve coğrafyacıları tarafından kullanılmıştır.

Sağirta: Süryanice kökenli bu isim, Hristiyan kaynaklarında Siirt için kullanılmış bir diğer isimdir.

Saert: Bizans döneminde Siirt için kullanılan isimlerden biridir.

Isaurita: Helenistik döneme ait bazı kaynaklarda Siirt için bu ismin kullanıldığı görülmüştür.

Seherte: Bu isim, bazı Ermeni kaynaklarında Siirt için kullanılan bir isimdir.

Siirt, bu zengin tarih ve kültürel mirasla dolu bir şehir olarak günümüze kadar gelmiştir ve bu çeşitlilik, şehrin benzersizliğini vurgulamaktadır.

Kaynak: İleri Gazetesi