Tunceli, Anadolu'nun derinlerine kök salmış ve tarihin farklı dönemlerinde birçok medeniyeti ağırlamış bir şehir olarak öne çıkmaktadır. Bu topraklar, M.Ö. 2200 yıllarından itibaren Hurriler, Hititler, Urartular, Medler, Persler, Makedonyalılar ve birçok büyük medeniyetin izlerini taşımıştır.

Ancak, Tunceli'nin tarihinde belki de en önemli dönüm noktası, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nin ardından yaşanmıştır. Bu zafer sonrasında, Anadolu'daki Türk egemenliği hızla yayılmış ve Tunceli, 1087'de Türklerin kesin kontrolü altına girmiştir.

Cebinizi kontrol edin! Altın değerindeki paraya sahip olabilirsiniz Cebinizi kontrol edin! Altın değerindeki paraya sahip olabilirsiniz

Tarihi derinlikleriyle Anadolu'nun özel şehri Tunceli

Sonrasında, Selçuklular, Mengücekler ve Akkoyunlular gibi güçlü Türk beylikleri ve devletlerinin yönetimi altında kalan bu stratejik bölge, 1473'te Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içine dahil edilmiştir.

Osmanlı döneminde, Tunceli stratejik bir öneme sahip olmuş ve 1847'de Erzurum'a bağlı bir sancak olarak yönetilmiştir.

Cumhuriyetin ilanının ardından, Tunceli modern Türkiye sınırları içinde yeniden düzenlenmiş ve 1935 yılında Erzincan ve Elazığ ilçeleriyle birlikte bir vilayet olarak tanımlanmıştır.

Ancak Tunceli'nin geçmişi sadece Türkiye için değil, tüm dünya için büyük bir tarihsel ve kültürel öneme sahiptir. Anadolu'nun merkezinde bulunan bu topraklar, tarihin her döneminde önemli bir rol oynamış ve birçok medeniyetin izlerini taşımaktadır. Ziyaretçilere tarihsel bir yolculuk vaat eden bu eşsiz bölge, büyüleyici bir deneyim sunmaktadır.

Tarihi derinlikleriyle Anadolu'nun özel şehri Tunceli3

TUNCELİ'NİN ESKİ ADI

Tunceli'nin en bilinen eski adı "Dersim"dir. Bu ad, Farsça kökenlidir ve "Gümüş Kapı" anlamına gelir. Tarihsel olarak bu bölge "Dersim" olarak bilinirken, Cumhuriyet döneminde 1935 yılında ismi "Tunceli" olarak değiştirilmiştir.