SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Youthpass sertifikası, katıldığınız Erasmus + ve ESC programları kapsamında gerçekleşen proje sonrası aldığınız, kişisel öğrenimlerinizin çıktılarından olan sertifikadır” dedi.

KPSS 2024/1 tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS 2024/1 tercih kılavuzu yayımlandı!

Youthpass Atölyesi Programı5

Programla alakalı bir açıklama yapan Başkan Uğuz, “Youthpass’in ana fikri; Avrupa genelinde gençlik çalışmalarının görünürlüğü ve bilinirliğini daha fazla arttırmaktır. Gençlik çalışanlarının istihdam olanaklarını arttırmak ve gençlerin katılımını teşvik etmektir. Youthpass sertifikasının CV’nize çok büyük katkı sağladığını ve Avrupa çapında geçerliliği olduğunu unutmamak gerekiyor. Katıldığınız programlara dahil olma ve yeterliliklerinizin resmi bir belgesi olan bu sertifikanın kariyeriniz için önemli bir etkisi olduğunu unutmayalım Youthpass sertifikası her dilde hazırlanabilir” ifadelerini kullandı.

Youthpass Atölyesi Programı4

Youthpass, Erasmus+ Gençlik Programı ve Avrupa Dayanışma Programı kapsamındaki yaygın eğitimin tanınması ve belgelendirilmesini sağlamak amacıyla geliştirildiğini dile getiren Başkan Uğuz şunları söyledi: Youthpass sertifikası Erasmus+ Gençlik Programı ve Avrupa Dayanışma Programı kapsamında gerçekleştirilen projelere katılanlara verilir. Bu sertifika Erasmus+ Gençlik  ve Avrupa Dayanışma Programı tarafından fonlanan projelerin katılımcılarının projelerde neler yaptıklarını ve neler edindiklerini göstermek için hazırlanan bir araçtır. Youthpass sertifikası gençlerin katıldıkları projede elde ettikleri beceri ve yeterlikleri tanımlayarak gelecek kariyerleri açısından önemli bir belge niteliği taşır. Youthpass, gençlik çalışması ve dayanışma faaliyetlerinden elde edilen öğrenme sonuçlarını belgelemek ve tanımak için bir araçtır. Erasmus+: Gençlik Programları ve European Solidarity Corps Program tarafından finanse edilen projeler için geçerlidir. Politikayı uygulamaya ve uygulamayı politikaya dönüştürerek yaygın öğrenmenin tanınmasını teşvik etmek Avrupa Komisyonu'nun stratejisinin bir parçasıdır. Proje sahibi kurumları tarafından Youthpass sertifikalarını oluştururken, proje katılımcılarına projelerinde neler yaptıklarını ve hangi yetkinlikleri kazandıklarını açıklama imkanı verilir. Böylece Youthpass, kişisel yaygın öğrenme süreci ve çıktıları üzerine düşünmeyi destekler. Gençlik alanında yaygın öğrenim için Avrupa çapında bir tanınma aracı olarak Youthpass, gençlik çalışmalarının sosyal olarak tanınmasını güçlendirir. Youthpass, projelerinin katma değerini tanımlayarak gençlerin ve gençlik çalışanlarının aktif Avrupa vatandaşlığını desteklemektedir. Youthpass ayrıca, gençlerin ve gençlik çalışanlarının yeterlilikleri konusunda farkındalıklarını artırarak ve yeterliliklerini tanımlamalarına yardımcı olarak ve temel yeterlilikleri kazandıklarını bir sertifika üzerinde belgeleyerek istihdam edilebilirliklerini desteklemeyi de amaçlar.”

Youthpass Atölyesi Programı2

NEDEN YOUTHPASS?

Youthpass süreci sayesinde, öğrenme üzerine düşünme daha yapılandırılmış hale gelir ve projenin eğitimsel değeri güçlendirilir. Katılımcıların öğrenmelerini daha bilinçli hale getirir. Yeterliklerinin daha fazla farkında olunması, katılımcıların gelecekte onlardan yararlanmalarını kolaylaştırmaktadır. Böylece Youthpass, gençlerin gelecekteki yollarını desteklemektedir.

Youthpass'ı kullanmak, gençlik çalışmasındaki öğrenme süreçlerine ve çıktılarına vurgu yaparak, Öğrenmeyi Öğrenme yeterliliğini artırmaya yardımcı olur. Katılımcıların çeşitli bağlamlarda öğrenme farkındalığını artırır ve onların öğrenme istek ve ihtiyaçları üzerinde düşünmelerine yardımcı olur.

Gençlik projelerine katılarak geliştirilen becerilerin tanımı da gençlik çalışmalarının değerinin görünürlüğünü artırmak için yardımcı olur.

Youthpass Atölyesi Programı3

KATILIMCILAR NEDEN YOUTHPASS KULLANMAYI SEÇMELİDİR?

Bir projede ne yaptıklarını ve öğrendiklerini anlatabilirler.

Yeterliklerini tanımlamak için uygun kelimeleri bulmayı öğrenirler.

Sahip oldukları yetkinliklerin daha iyi farkına varırlar.

Farklı bağlamlar ve insanların nasıl öğrendiği hakkında daha fazla bilgi sahibi olurlar.

Örneğin bir iş görüşmesinde, okulda veya başka projelerde yeterliliklerini başkalarına daha iyi gösterebilir ve açıklayabilirler.

Hala ne öğrenmek istedikleri ve nasıl öğrenmek istedikleri hakkında daha fazla plan yapabilirler.

Bir projeye katılımları hakkında resmi bir onay alabilirler.

Arkadaşlarına ve ailelerine gösterebilirler!

YOUTHPASS SERTİFİKASI 2 BÖLÜMDEN OLUŞUR;

Bölüm katılımcının kişisel bilgileri ve proje hakkında bilgileri içeri.

Bölüm ise youthpass 8 anahtar  yeterlilik  üzerinden öğrenme çıktılarını ve yeterlilikleri tanımlar, istenirse doldurulur, tüm bölümleri doldurmak zorunlu değildir.

Youthpass Atölyesi Programı1

YOUTHPASS 8 ANAHTAR YETERLİLİK

Okuma yazma yetkinliği

Çoklu dil yetkinliği

Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik

Dijital yetkinlik

Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği

Vatandaşlık yetkinliği

Girişimcilik yetkinliği

Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Muhabir: Alpaslan Demir