Muhsin KÖKTÜRK
Muhsin KÖKTÜRK
Yazarın Makaleleri
TUTARLILIK
TUTARLILIK: 'düşünce ve davranışlarda çelişki bulunmaması, her bakımdan uyumlu olunması durumu”dur. Daha açık bir anlatımla, benzer olay ya da durumlar karşısında aynı tavır içinde olunmasıdır.  Tutarlılık, akla ve mantığa...
SANATA VE SANATÇIYA SAYGI
SANAT; 'bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık” demektir. Sanatçı da, 'güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı...
SEVGİNİN GÜCÜ
SEVGİ, tüm kapıları açan sihirli bir anahtardır. Yaşamdaki en güçlü, en etkili ve en olumlu duygudur. Onun gücü her şeyin üstündedir.   Sevgi çıkarsız bir duygudur. Çıkar için gösterileni sözde sevgidir, dolayısıyla hiçbir anlam...
MEDYANIN TARAFSIZLIĞI SÖYLEMİ ÜZERİNE
YANDAŞ medya, muhalif medya kavramları artık dilimizden düşmez oldu. Gazete, televizyon gibi bazı medya kuruluşları söylemleriyle hep iktidarda olanları yere göğe sığdıramazken muhalif medya kuruluşları da iktidarı sürekli olarak acımasızca...
Z KUŞAĞI ÜZERİNE
Z kuşağı son zamanlarda siyasilerin dilinden düşmez oldu. Özellikle muhalefet partileri, Z kuşağı üzerine övgüler düzmekte ve umutlarını bu kuşağa bağlamaktadırlar. Peki, Z kuşağı hangi yaş grubundan oluşmaktadır, ne gibi özellikler...
DOĞAYI KORUMAMIZ GEREK
İNSAN olarak duyarsız kaldığımız pek çok konu var. Bunlardan biri de 'doğa”dır. Acımasızca kirlettiğimiz, yaşanmaz duruma getirdiğimiz, yok etmeye çalıştığımız doğa. İster büyük kentlerde ister kırsal yörelerde yaşayalım,...
KISIR ÇEKİŞMELERDEN KURTULMAK GEREK
ÜLKEMİZ renkli bir siyasal kültüre sahip. İktidarla muhalefet arasında Hacivat ve Karagöz arasındaki gibi bir çatışma var sürekli. İktidarın söylem ve eylemlerinin muhalefet partilerince eleştirilmesi kuşkusuz ki demokrasinin gereğidir....
ÇOCUKLUĞUMUZUN UNUTULMAZ AŞIK OYUNU
ÇOCUKLUĞUM Yozgat'ta geçti. Benim için en güzel günlerdi onlar. Dışarıda doğayla iç içeydik hep. Korkmadan, çekinmeden, özgürce oynardık arkadaşlarımızla. Birbirinden güzel çocuk oyunlarımız vardı: 'Aşık, arı (vız), bilye,...
ONUR ÜZERİNE
ONUR; 'insanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref”tir. Bu yönüyle çok önemli bir duygudur. İnsan, onuru için yaşar. Onurunu yitiren birinin başta kendisi olmak üzere kimseye saygısı kalmaz. O artık yaşayan bir ölüdür. Che Guevara,...
KÜSLÜĞE SON
ÇEVREME şöyle bir bakıyorum da birbiriyle küs bir sürü insana rastlıyorum. Bırakın arkadaşlıklar arasındaki küslüklere, aynı aileden olanlar arasında da yaygın bir durum bu. Kimi zaman incir çekirdeğini doldurmayan nedenlerle birbirimize...
BİRKAÇ YORUM, BİRKAÇ ÖYKÜCÜK
İNSANLARI ve toplumu sevgiyle mi yoksa sertlikle mi yönetmek gerek? İnsanlık, yıllar boyu bu konuyu tartışarak soruya yanıt aramıştır. Kimi devletler ülkelerini sevgiyle yönetirken kimi devletler de sertlikten yana tavır koymuşlardır. Sizce...
NEFRET DUYGUSUNDAN ARINMAK GEREK
NEFRET; birincil anlamıyla 'bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu”, ikincil anlamıyla da 'tiksinti” anlamındadır. Bu yönüyle olumsuz bir nitelik taşır. Peki, insan niçin nefret eder? Başka bir deyişle,...
TOPLUMSAL SORUMLULUK BİLİNCİ
BİR ülkenin varlığını sürdürüp gelişebilmesi için o ülke bireylerinin toplumsal sorumluluk bilincinde olmaları gerekir. Bu bilinçten yoksun bireylerden oluşan bir toplumun başarıya ulaşması olanaksızdır. Peki, nedir toplumsal sorumluluk?...
FIKRALARLA DOKUNDURMALAR
BİR profesör konuşmak için kürsüye çıkacakken birisi ona hıyar atmış. Profesör hiç moralini bozmadan kürsüye çıkıp hıyarı sallayarak, —Birisi kimliğini düşürdü sanırım, demiş. Demek ki insan, bir eyleme girişirken onun yaratacağı...
ALIŞKANLIK TUTSAKLIĞI
ALIŞKANLIK insanı tutsak eden bir davranıştır. Amos Parrish'in deyişiyle; 'Alışkanlık, anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir.” Alışkanlıklar uzun yıllara dayanır. Yapıla yapıla insanın benliğine sinsice yerleşir. Benliğimizi...
ÖĞÜT ÜZERİNE
HERKESİN de bildiği gibi öğüt, 'bir kimseye yapması ya da yapmaması gereken şeyler için söylenen söz”dür. Günlük yaşantımızda sık sık karşılaştığımız bir durumdur bu.  Öğüt, yaşça büyüklerin başvurduğu bir eylemdir....
SOSYAL MEDYADAN İLGİNÇ FIKRALAR
SOSYAL medya; günümüz insanının sevinçlerini, mutluluklarını, sıkıntılarını, dertlerini, bunalımlarını dışa aktarıp paylaştıkları sanal bir dünya. Günümüzde oldukça etkili bir güç. Sık dolaşırım sosyal medyada, ne var ne yok...
ÖZ ELEŞTİRİ YAPABİLMEK
ÖZ eleştiri, 'bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı” demektir. Başka bir deyişle insanın kendi kendini yargılamasıdır. Bu yönüyle çok önemli bir davranış biçimidir. Çünkü insanın eksiklerini, yanlışlarını...
ÖLÜ SÖZCÜKLERİ DİRİLTMEYE ÇALIŞMA YANLIŞI
DİL; sürekli gelişen, yenilenen bir olgudur. Bir başka deyişle sürekli devinim (hareket) durumundadır. Bu özelliği, dildeki sözcük sayısının her geçen gün artması sonucunu doğurur. Bu artış ileriye dönük ve doğaldır. Ancak zaman zaman...
DOKUNDURMALAR
BU hafta eleştirici, yerici yanım ağır bastı. Aldım elime kalemi, başladım sağa sola dokundurmaya. •Son günlerde zeytinin fiyatı yükselirken ayvanınki düşmüş. -Desenize ayvayı yedik.  •Domates fiyatları çıldırmış, diyorlar....
ÜLKEMİZDE NÜFUS ARTIŞ HIZININ DÜŞMESİ
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2020 sonuçlarına göre, ülkemizin nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459.365 kişi artarak 83.614.362 kişiye ulaştı. Ancak, yıllık nüfus artış hızı,...
DUYARSIZLIK SARMALI
YAKIN çevremizde, ülkemizde, dünyada çeşitli olaylar yaşanıyor. Bunların bir bölümüne tanık oluyor, büyük bir bölümünü de gazetelerden, radyolardan, televizyonlardan, sosyal medyadan öğreniyoruz. Bu olaylardan bazıları insanı yakından...
PARA, SAĞLIK VE MUTLULUK
İNSANLARIN dillerine doladıkları ve yıllardır söyleyegeldikleri bir söz vardır: 'Parayla mutluluk (saadet) olmaz.” Oldum olası beni kızdıran; kim demiş, niye demiş; sorgulanması gereken bir söz bu. Kime göre, neye göre?.. Belli ki...
KAHVEHANE KÜLTÜRÜ ÜZERİNE
GEÇENLERDE kahveciler esnaf odası başkanlarından biri; bir TV kanalında konuşurken, 'Kahve kültürü almayanın üniversitesini yarım sayarım.” dedi. Kim ne derse desin, üzerinde düşünülmeye değer bir anlayıştı bu. Çünkü var olan,...
BİRKAÇ YOZGAT ATASÖZÜ, BİRKAÇ YORUM
BUGÜN dedim ki kendime, 'Şu Yozgat atasözlerinden bazılarını seçip ülkemizin içinde bulunduğu koşullara göre kısa yorumlar yapayım.” Eee, madem böyle dedim, ne duruyorum o zaman? •Alan razı, veren razı; arada gezer cıngıllı (1)...