İl Müdürü Işık, “KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programının amacı, Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır” dedi.

kosgeb (3)

Konu ile alakalı bir açıklama yapan KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık şunları söyledi: “Destek programından yararlanabilmek için İşletmenin, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında (KBS) kayıtlı, aktif durumda olması ve 2022 yılı KOBİ Bilgi Beyannamesinin onaylanmış olması gerekir. Destek programının süresi 2 (iki) yıldır. İşletme Geliştirme Destek programı, Proje hazırlamadan sadece Online başvuru yapılarak faydalanılabilen bir destek programıdır. Program kapsamında sağlanacak desteklerin genel oranı yüzde 60 olup, bazı desteklerde yüzde 100’dür. Destek programına başvurular, online olarak www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan e-hizmetler menüsünden yapılmaktadır.  İşletme Geliştirme Destek Programı başvuru formu ile taahhütnamenin onaylanmasıyla birlikte destek süreci başlar. Destek programının başlangıç tarihi; başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihtir. İşletmeler, destek programının tamamlandığı tarihten itibaren, bir defaya mahsus olmak üzere yeni başvuru yapılması şartı ile destek programından yeniden yararlanabilir. Destek programından yararlanma hakkı kalmayan işletmelerden, programın tamamlanma tarihindeki son iki yıla ait mali verileri baz alınarak; son yıla ait net satış hasılatı bir önceki yıla göre artan işletmeler veya son yıla ait yıllık çalışan sayısı bir önceki yıla göre artan işletmeler, başvuru yapması şartı ile destek programından yeniden yararlanabilir.”

Hazreti Mevlana’nın 750. vuslat yıldönümünde sağlıkçılar Taş Mescit’te buluştu Hazreti Mevlana’nın 750. vuslat yıldönümünde sağlıkçılar Taş Mescit’te buluştu

KOSGEB’den destek programı

İl Müdürü Mustafa Işık, KOSGEB işletme geliştirme destek programı kapsamındaki destekleri şu şekilde sıraladı:

Yurt içi fuar desteği 100 bin lira

Yurt dışı iş gezisi desteği 90 bin lira

Sanayide nitelikli eleman desteği 100 bin lira

Tasarım desteği 75 bin lira

Sınai mülkiyet hakları desteği 100 bin lira

kosgeb (5)

Belgelendirme desteği 300 bin lira

Test ve analiz desteği 300 bin lira

Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği 80 bin lira destek oranı ise yüzde 60

Bağımsız değerlendirme desteği 20 bin lira

Model fabrika desteği 100 bin lira

Teknik danışmanlık desteği 50 bin lira

kosgeb (1)

Afet dönemi yaşam alanı desteği 300 bin lira

Dijital dönüşüm danışmanlığı desteği 20 bin lira destek oranı ise yüzde 100

Yalın dönüşüm desteği 200 bin lira destek oranı ise yüzde 100

Afet dönemi işletme desteği 75 bin lira destek oranı ise yüzde 100

Afet dönemi proje ve yapım maliyeti desteği 1 milyon lira destek oranı ise yüzde 100

Kaynak: Mustafa Babayiğit