TBMM'den resmi onayı alan bu karar, ev sahipleri için önemli bir dönüm noktası olarak kaydedildi. Konut sahipleri artık belgelerini eksiksiz bir şekilde beyan etmek zorunda.

İlgili tarafların gerekli belgeleri sunmaları gerekiyor. Aksi takdirde idari yaptırımlar uygulanacak. Turistik amaçlı konut kiralama faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar da netleştirildi.

Karar Onaylandı! Yozgat’ta Artık Zorunlu Hale Gelecek (4)

Yeni düzenlemeye göre, konut kiralama izin belgesi almak artık zorunlu hale geldi ve bu belge ilgili Bakanlık tarafından verilecek. Başvurular sırasında, turistik kiralama için uygun görülen bağımsız bölümle ilgili tüm kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı kararın belgelenmesi gerekiyor. İzin belgesi alma sorumluluğu kiraya verene ait.

Turistik kiralama faaliyetlerini yürütenler için belgelendirme işlemi, A grup seyahat acentaları aracılığıyla gerçekleştirilecek ve bu da Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na uygun olarak yapılacak.

İzin belgesi sahibi bir gerçek kişi ise, ölüm tarihinden itibaren 3 ay içinde mirasçılar tarafından başvurulmazsa veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğin sona ermesi durumunda, izin belgesi geçersiz hale gelecek. Ancak, kullanıcı hakları sözleşme süresi boyunca devam edecek.

Karar Onaylandı! Yozgat’ta Artık Zorunlu Hale Gelecek (1)

Turistik kiralama izin belgesi alan konutlar için Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri uygulanacak ve izin belgesi sahibi, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmekten sorumlu kişi olarak kabul edilecek. Sözleşmelerin süresi belirli bir zaman dilimi sonunda sona erecek.

Karar Onaylandı! Yozgat’ta Artık Zorunlu Hale Gelecek (3)

Yüksek nitelikli konutlarda, izin belgesi düzenleme şartları aranmadan izin belgesi alınabilecek. Kanun, izinsiz kiralama faaliyetlerine ve izin belgesi sahiplerine yönelik cezaları belirliyor. Turistik amaçla konut kiralayanlara her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alınması için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi almadan faaliyetlerine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak ve bir kez daha 15 gün süre tanınacak.

İzin belgesi sahibi tarafından kiralanan konutları kendi adına üçüncü kişilere kiraya verenlere her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, izin belgesi olmayan konutların turistik kiralama yoluyla kiraya verilmesine katkıda bulunanlar için her bir konut için 100 bin lira idari para cezası kesilecek.

Vali Özkan’dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü mesajı Vali Özkan’dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü mesajı

Aracı hizmet sağlayıcıları, içeriği 24 saat içinde yayınlamadıkları takdirde her bir konut için 100 bin lira idari para cezası ile karşı karşıya kalacaklar. Bu düzenlemelere uymayan aracı hizmet sağlayıcılara her bir konut için ek olarak 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca, izinsiz kiralama faaliyetlerine devam eden ve bir yıl içinde aynı konutu dört defadan fazla kiraya verenler için bir milyon lira idari para cezası öngörülüyor.

İstenen bilgilerin bildirilmemesi, eksik bildirilmesi veya yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda 50 bin lira idari para cezası uygulanacak. Turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin ibraz edilmemesi veya denetime sunulmaması halinde de 50 bin lira idari para cezası verilecek.

Karar Onaylandı! Yozgat’ta Artık Zorunlu Hale Gelecek (2)

Turistik amaçlı kiralanan konutların yanıltıcı şekilde tanıtılması veya vaat edilen koşulların yerine getirilmemesi durumunda 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Sözleşmeye uygun olarak teslim edilmeyen konutlar için 100 bin lira, ödemenin iadesinin yapılmaması durumunda ise 200 bin lira idari para cezası kesilecek.

Bakanlık tarafından düzenlenen plaketin konuta asılmaması halinde 100 bin lira idari para cezası verilecek ve asılması için 15 gün süre tanınacak. Bu süre içinde plaket asılmazsa, 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Denetimde, konutun izin belgesi gerekliliklerini taşımadığının tespiti durumunda uygulanacak idari para cezası tutarı ise 100 bin lira olacak.

Muhabir: Haber Merkezi