Ailesinin adı "Abdullah Emiralioğlu" olarak bilinir. Hüseyin Bey ve Cemile Hanım’ın dört çocuğunun ikincisi olan Recep, kabadayı, mücadeleci ve dinine bağlı bir karaktere sahipti. Ayrıca, iyi bir nişancı olarak tanınır ve yoksullara sürekli yardım ettiği bilinir.

"İpsiz" lakabının kaynağına dair çeşitli rivayetler mevcuttur. En yaygın olanı, Rize’deki malını satıp bir kısmını cezaevindeki arkadaşlarına, kalan kısmını da camiye bağışladığı için bu lakabın kendisine verildiğidir. Milli Mücadele yıllarında ise yaşının büyüklüğü nedeniyle daha çok "emice" olarak anılmıştır.

İpsiz Recep, I. Dünya Savaşı öncesinde Rusya’da deniz ticareti ve yolcu taşımacılığı yaptı, kaçakçılık ve korsanlık faaliyetlerinde bulundu. Ermeni çetecilerle yaşadığı tecrübeler sonucu, daha sonra kaçakçılık yaptığı bazı Ermeni komitacıları öldürdü. Batum’da tutuklandı ve Sibirya’da bir hapishaneye gönderildi. 1917 yılında firar ederek Rize’ye döndü ve Rus işgali altındaki Rize’de Kurtuluş Komitesi’ne katıldı.

Ipsiz Recep (3)

KURTULUŞ MÜCADELESİ VE MİLLİ HAREKETLER

Rize sahilinde karaya oturan bir Rus yelkenlisini kurtaran İpsiz Recep, bu gemiyle Zonguldak’tan İstanbul’a kömür taşımacılığı yapmaya başladı. 1920 yılında gemisinin batmasının ardından Kefken’e yerleşti ve burada eşkıyalık faaliyetlerine başladı. İstanbul Hükümeti tarafından gıyabında yargılanarak idama mahkûm edildi.

I. Dünya Savaşı sonrasında İstanbul-Kocaeli bölgesinde Rum çeteleriyle mücadele etmek üzere Yüzbaşı Ziya Bey’in teklifi üzerine harekete geçti. Rize’den tanıdıklarına haber göndererek kısa sürede bir müfreze oluşturdu. Sarıyer’de bir Rum çetesini yok ederek adını duyurdu ve devam eden günlerde birçok başarılı baskın gerçekleştirdi.

Recep Reis’in Milli Mücadele’ye katılmasında Süvari Kaymakamı Âtıf ile Doktor Yüzbaşı Raif Beyler önemli rol oynadı. Batı Karadeniz kıyılarında ve yakın iç kesimlerde etkinlik kazandı. Şile, Kefken ve Karasu bölgelerinde düşman gemilerine ve Rum çetelerine karşı mücadele etti.

Ipsiz Recep (2)

DÜZENLİ ORDUYA KATILIM VE BAŞARILAR

Dükkanın önünde işçiye yapılan şaka güldürdü Dükkanın önünde işçiye yapılan şaka güldürdü

Recep Reis, düzenli orduya katılmayı kabul ederek Bolu Mıntıka Kumandanı Osman Bey’in emrine verildi. Kuvvetleriyle birlikte Kocaeli grubuna bağlanarak Milli Mücadele boyunca önemli görevler üstlendi. Fransız işgali altındaki Ereğli’nin kurtarılmasında ve İnönü Savaşı sırasında Yunan Tugayı’nın diğer kuvvetlerle birleşmesini önlemede büyük başarı gösterdi.

Ipsiz Recep (1)-1

SAVAŞ SONRASI VE ÖLÜMÜ

Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasının ardından Mustafa Kemal Paşa tarafından Ankara’ya çağrıldı ve burada büyük iltifat gördü. Müfrezesindeki birçok kişi Rize, İstanbul ve Karasu’ya döndü. Recep Reis, Yenimahalle’ye taşınarak burada yaşamını sürdürdü. 11 Haziran 1928 tarihinde vefat eden Recep Reis, Karasu Ulu Cami yanında bulunan mezarlığa defnedildi. TBMM tarafından Kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı.

Recep Reis, "Milis Kumandanı", "Milis Yüzbaşı", "Milis Süvari Yüzbaşı", "İhtiyat Milis Mülâzım" gibi unvanlarla anıldı ve Milli Mücadele’ye yaptığı katkılarla tarih sahnesinde önemli bir yer edindi.

Kaynak: Haber Merkezi