1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Haşim KILIÇ Mahallesi, Bedri Aydın caddesi Belediye sebze hali C Blok 2-3 Nolu dükkân 55.000.00TL ve Haşim Kılıç mahallesi Belediye Kapalı Pazar Yeri S 6-7 Balıkçı Tezgahı 24.000.00TL S 9 Nolu 12.000.00TL Muhammen bedelle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 06.11.2023 Pazartesi günü saat 10.00’de Belediye Encümeni huzurunda kiraya verilecektir.
2-  İhaleye ait kira şartnamesi Belediyemiz emlak şefliğinden mesai saatleri içinde temin edilebilir.
3- İşyerine ait geçici teminat  % 3 olup, ihaleye katılacaklar geçici teminatlarını ihale günü saat: 10.00’dan önce Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.
4- İşyerlerine ait kati teminat % 6 olup ihaleyi kazandıktan sonra Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.
5- İhaleye katılacak olanlar nüfus cüzdanı fotokopisi vermesi gerekmektedir. 
6- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililere ilanen duyurulur. 

                                                                                                                                                                                           Ferhat YILMAZ
                                                                                                                                                                                  Yerköy Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN01913764