Milli Emlak Şefliği

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen Hazine’ ye ait taşınmaz malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile  hizalarında gösterilen tarih ve saatte  Akdağmadeni Hükümet Konağı  1. katında  bulunan  Malmüdürü odasında toplanacak olan  komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerin, ikametgah ilmühaberlerini, nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanının arkalı-önlü fotokopisini  ve Türkiye’de adres beyanını, vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi,

b) Taşınmazın satışına ait  geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun(mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

c) Tüzel Kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış  sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki belirtilen (a) ve (b) şartlarından ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,

İhale saatine kadar  Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir..

3- 4706 sayılı Kanun gereğince; Taşınmazların satış ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi,  talep edilmesi halinde satış bedelinin 1/4 ‘ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda  eşit taksitlerle ödeme yapılabilecektir.

4-Hazineye ait taşınmaz malların satışı  KDV’ ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan  muaftır. Hazine tarafından satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

5- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Akdağmadeni Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.        

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Teklifler posta ile de verilebilir. Postada meydana gelecek  gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8-İhale bedelinin peşin ödenmesi halinde% 20 indirim yapılacaktır.

9- İhale bedeli üzerinden ayrıca %1 Döner Sermaye Ücreti tahsil edilecektir.

İhaleye çıkarılan taşınmazlar http://www.milliemlak.gov.tr/  ve  www.yozgat.csb.gov.tr internet   adreslerinden de görülebilir.

TEL: (354) 314 13 92

SATIŞA YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

İli: Yozgat    İlçesi: Akdağmadeni

Sıra
No

Mah./Belde /  Köy

                                                                                                                                         

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçümü
(m²)

Hazine
Hissesi

İmar Durumu

Fiili Durumu

Tahmini Bedeli
(TL)

Geçici
Teminatı
(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Bahçecik Köyü

Çameteği

109

58

Tarla

12.153,75m²

Tam

İmarsız

İşgalli

1.050.000,00TL

315.000,00TL

24.07.2024

10:30

2

Bahçecik Köyü

Kabaarmut

111

40

Tarla

1.918,80m²

Tam

İmarsız

İşgalli

192.000,00TL

57.600,00TL

24.07.2024

10:45

3

Bahçecik Köyü

Kabaarmut

111

135

Tarla

6.317,68m²

Tam

İmarsız

İşgalli

347.500,00TL

104.250,00TL

24.07.2024

11:00

4

Bahçecik Köyü

Kabaarmut

111

197

Tarla

18.588,48m²

Tam

İmarsız

İşgalli

1.115.000,00TL

334.500,00TL

24.07.2024

11:15

5

Bahçecik

Köyü

Kabaarmut

111

284

Tarla

1.598,71m²

Tam

İmarsız

İşgalli

80.000,00TL

24.000,00TL

24.07.2024

11:30

6

Bahçecik Köyü

Düşükkavak

111

236

Tarla

1.095,08m²

Tam

İmarsız

İşgalli

61.000,00TL

18.300,00TL

24.07.2024

11:45

7

Bahçecik Köyü

Düşükkavak

111

241

Tarla

2.307,49m²

Tam

İmarsız

İşgalli

127.000,00TL

38.100,00TL

24.07.2024

12:00

8

Bahçecik Köyü

Düşükkavak

114

75

Tarla

988,19m²

Tam

İmarsız

İşgalli

45.000,00TL

13.500,00TL

24.07.2024

12:15

9

Bahçecik  Köyü

Köyönü

115

52

Tarla

5.529,14m²

Tam

İmarsız

İşgalli

277.000,00TL

83.100,00TL

24.07.2024

13:45

10

Bahçecik Köyü

Terekbaşı

120

113

Tarla

3.744,79m²

Tam

İmarsız

İşgalli

225.000,00TL

67.500,00TL

24.07.2024

14:00

11

Bahçecik Köyü

Terekbaşı

120

120

Tarla

3.567,79m²

Tam

İmarsız

İşgalli

161.000,00TL

48.300,00TL

24.07.2024

14:15

12

Kayabaşı  Köyü

Çürükçalı

101

72

Tarla

9.943,36m²

Tam

İmarsız

İşgalli

498.000,00TL

149.400,00TL

24.07.2024

14:30

13

Kayabaşı

Köyü

Gebeci

101

132

Tarla

4.522,19m²

Tam

İmarsız

İşgalli

227.000,00TL

68.100,00TL

24.07.2024

14:45

14

Kayabaşı Köyü

Çürükçalı

101

370

Tarla

2.923,78m²

Tam

İmarsız

İşgalli

147.000,00TL

44.100,00TL

24.07.2024

15:00

15

Kayabaşı

Köyü

Düz Pelit

103

90

Tarla

12.000,00m²

Tam

İmarsız

İşgalli

720.000,00TL

216.000,00TL

24.07.2024

15:15

16

Kayabaşı

Köyü

Düz Pelit

103

92

Tarla

13.243,96m²

Tam

İmarsız

İşgalli

795.000,00TL

238.500,00TL

24.07.2024

15:30

17

Kayabaşı Köyü

Köyiçi

114

1

Yiğma iki katlı ev ahir ve samanlık ve garaj ve arsası

2.115,87m²

Tam

İmarsız

İşgalli

750.000,00TL

225.000,00TL

24.07.2024

15:45

18

Özer Köyü

Alaca

107

90

Tarla

7.781,83m²

Tam

İmarsız

İşgalli

331.000,00TL

99.300,00TL

24.07.2024

16:00

19

Özer Köyü

Alaca

116

52

Tarla

20.568,13m²

Tam

İmarsız

İşgalli

1.450.000,00TL

435.000,00TL

24.07.2024

16:15

20

Özer Köyü

Kaynarca

139

10

Tarla

9.252,53m²

Tam

İmarsız

İşgali

371.000,00TL

111.300,00TL

24.07.2024

16:30

21

Kayakışla Köyü

Öz

115

3

Ham Toprak

1.105,88m²

Tam

İmarsız

Boş

106.000,00TL

31.800,00TL

25.07.2024

10:30

22

Sekikaşı Köyü

Küçük Koru

105

25

Tarla

11.620,33m²

Tam

İmarsız

İşgalli

523.000,00TL

156.900,00TL

25.07.2024

10:40

23

Sekikaşı Köyü

Küçük Koru

105

26

Tarla

19.467,98m²

Tam

İmarsız

İşgalli

1.000.000,00TL

300.000,00TL

25.07.2024

10:50

24

Sekikaşı Köyü

Mercimekli

106

19

Tarla

18.562,53m²

Tam

İmarsız

İşgalli

930.000,00TL

279.000,00TL

25.07.2024

11:00

25

Sekikaşı Köyü

Orta Yazı

107

4

Tarla

8.372,21m²

Tam

İmarsız

İşgalli

420.000,00TL

126.000,00TL

25.07.2024

11:10

26

Sekikaşı Köyü

Orta Yazı

107

60

Tarla

13.791,18m²

Tam

İmarsız

İşgalli

760.000,00TL

228.000,00TL

25.07.2024

11:20

27

Sekikaşı Köyü

Büyük Ören

108

1

Tarla

4.914,70m²

Tam

İmarsız

İşgalli

220.000,00TL

66.000,00TL

25.07.2024

11:30

28

Sekikaşı Köyü

Büyük Ören

108

24

Tarla

19.604,66m²

Tam

İmarsız

İşgalli

1.200.000,00TL

360.000,00TL

25.07.2024

11:40

29

Sekikaşı Köyü

Büyük Ören

108

30

Tarla

9.571,21m²

Tam

İmarsız

İşgalli

480.000,00TL

144.000,00TL

25.07.2024

11:50

30

Sekikaşı Köyü

Alıçlı

109

62

Tarla

15.412,14m²

Tam

İmarsız

İşgalli

850.000,00TL

255.000,00TL

25.07.2024

12:00

31

Gümüşdibek Köyü

Köyiçi

123

295

Ham Toprak

4.381,29m²

Tam

İmarsız

Boş

700.000,00TL

210.000,00TL

25.07.2024

12:10

32

  Akbaş

  Köyü

Belen

101

229

Ham Toprak

12.847,49m²

Tam

İmarsız

İşgalli

450.000,00TL

135.000,00TL

25.07.2024

12:20

33

Tarhana Köyü

Sarıkaya

105

6

Tarla

4.077,56m²

Tam

İmarsız

Boş

327.000,00TL

98.100,00TL

25.07.2024

13:40

34

Tarhana Köyü

Sarıkaya

105

7

Ham Toprak

1.737,50m²

Tam

İmarsız

Boş

140.000,00TL

42.000,00TL

25.07.2024

13:50

35

Tarhana Köyü

Çatal

111

51

Tarla

652,03m²

Tam

İmarsız

Boş

49.000,00TL

14.700,00TL

25.07.2024

14:00

36

Dokuz

Köyü

Köyiçi

101

82

Arsa

259,49m²

Tam

İmarsız

İşgalli

55.000,00TL

16.500,00TL

25.07.2024

14:10

37

Dokuz

Köyü

Köyiçi

101

83

Arsa

546,55m²

Tam

İmarsız

İşgalli

181.000,00TL

54.300,00TL

25.07.2024

14:20

38

Dokuz

 Köyü

Soğuk Çeşme

109

27

Ham Toprak

1.607,98m²

Tam

İmarsız

Boş

50.000,00TL

15.000,00TL

25.07.2024

14:30

39

Dokuz

Köyü

Köyiçi

135

2

Arsa

255,26m²

Tam

İmarsız

İşgalli

60.000,00TL

18.000,00TL

25.07.2024

14:40

40

Uzakçay Köyü

Düşükkavak

103

99

Temel Yeri ve Arsası

226,33m²

Tam

İmarsız

İşgalli

23.000,00TL

6.900,00TL

25.07.2024

14:50

41

Uzakçay Köyü

Düşükkavak

103

117

Ham Toprak

1.668,50m²

Tam

İmarsız

Boş

260.000,00TL

78.000,00TL

25.07.2024

15:00

                                                                                                                                                                                                                                                                       İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN02056727