ESAS NO    : 2021/370 Esas
KARAR NO    : 2024/183

 Davacı, AHMET YALÇINKAYA ile  Davalı, ILHAM AFIR arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))  davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1- Yozgat  ili, Boğazlıyan İlçesi, Uzunlu Kemaliye Mahallesi/köyü Cilt:36 Hane:69 BSN:32 T.C.Kimlik No: 44989941794 ile nüfusa kayıtlı Zafer ve Zübeyde'dan olma, 25/04/1978 doğumlu davacı AHMET YALÇINKAYA   ile   aynı yer  Bsn: 0 Yabancı Kimlik No: 99507617330 ile nüfusa kayıtlı Drıss ve Ezzahra'dan olma, 04/06/1994 doğumlu davalı ILHAM AFIR'ın  evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle TMK'nın 166/1-2 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,
Dair; davacının  yüzüne karşı davalının yokluğunda, HMK'nın 341/1'inci ve 345'inci maddeleri gereği, gerekçeli kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde, Mahkememize veya başka bir yer (Aile ) mahkemesine (başvurana ücretsiz bir istinaf başvurusu alındı belgesi verilerek) verilecek dilekçe ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere, HMK'nın 294/3'üncü maddesi gereği, verilen hüküm alenen okundu usulen anlatıldı.26/06/2024

#ilangovtr Basın No ILN02054713