Yozgat, Ankara, Çorum, Amasya, Tokat'tan akın akın oraya gittiler! Yozgat, Ankara, Çorum, Amasya, Tokat'tan akın akın oraya gittiler!

Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda 3 gündem maddesi görüşüldü.

Gündemin birinci maddesinde, İl Özel İdaresi tarafından sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat, eğlence yeri ve işyerlerine verilecek işyeri açma çalışma ruhsatlandırma işlemlerinde hizmet bedellerinin belirlenmesi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Meclis (3)

Komisyon Başkan yardımcısı Tahir Ersöz raporla alakalı yaptığı açıklamada, “İl Özel İdare Kanununun 10. maddesinin (O) bendi ‘İl Özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek’ hükmü ve 42. maddesinin (E) bendi; ‘İl genel meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.’ Hükmünce Yozgat ili sınırları dâhilinde Yozgat İl Özel İdaresince; sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yeri işyerlerine verilecek İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırma işlemlerinden belirtilen hizmet bedeli şu şekilde. Gayri sıhhi müessese 1. Sınıf, tüm 1. Sınıf işyerleri 35 bin lira.  Gayri sıhhi müessese 2. ve 3. sınıf yanıcı, yakıcı, parlayıcı nitelikli tesisler 30 bin lira. Gayri sıhhi müessese 2. ve 3. tarımsal, hayvansal nitelikli tesisler için 30 bin lira. Gayri sıhhi müessese 2. ve 3. Sınıf işyeri olarak belirtilmeyen her türlü 2. ve 3 sınıf işyerleri 18 bin lira. Sıhhi müesseseler ve umuma açık istirahat eğlence yerleri 1.2. ve 3. sınıf otel, motel, pansiyon, sauna, kamping, konaklama tesisleri, gazine, pavyon, meyhane, bar, içkili eğlence yerleri için 80 bin lira. Sıhhi müesseseler ve umuma açık istirahat eğlence yerleri 1.2. ve 3. sınıf lokanta ve yemekhaneler için 15 bin lira. Sıhhi müesseseler ve umuma açık istirahat eğlence yerleri 1.2. ve 3. Sınıf bakkal, köy kahvehanesi, internet cafe ve köy yerleşik alanı içindeki köylüye hizmet eden fırın, internet cafe, manav işyerleri için 3 bin lira. Sıhhi müesseseler ve umuma açık istirahat eğlence yerleri 1.2. ve 3. Sınıf yukarıda işyerleri kapsamına girmeyen her türlü sıhhi ve umuma açık istirahat eğlence yerleri için 25 bin lira fiyat belirlendi” diye konuştu.

Meclis (1)

KOMİSYON UYGUN GÖRDÜ

Gündemin ikinci maddesinde, Yenifakılı ilçesine bağlı Bektaşlı köyü camikebir mahallesinde Namık Kemal Karademir ve Aslan Kırış icarındaki işyerleri hariç binanın zemin katındaki iki adet işyeri köy tüzel kişiliği adına tahsis edilmesi hakkında İl Özel İdaresi Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Rapor üzerine bir açıklama yapan Komisyon Başkanı Abdulkadir Sungur, “Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 6360 sayılı Kanun ile kapatılarak tüzel kişiliği sona eren Yenifakılı İlçesi Bektaşlı Belediyesi'nin taşınmazları Yozgat İl Özel İdaresine devredilmiş ve tapu tescil işlemleri tamamlanmıştır. Yenifakılı Bektaşlı köyü Camikebir mahallesinde tapunun 387 ada 7 ve 8 numaralı parselinde kayıtlı taşınmaz üzerindeki binanın zemin katında iki müstecir Namık Kemal Karademir ve Aslan Kırış icarındaki işyerleri hariç, binanın zemin katındaki iki adet işyeri ile 1. katın tamamının taziye binası yapılmak üzere İl Özel İdare Kanununun 10. maddesi (f) bendi ve 64. maddesi (d) bendi hükümleri gereğince Bektaşlı köyü Köy Tüzel Kişiliği adına tahsis edilmesi talep edildiğinden, Köy halkının faydalanması amacıyla Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup Yenifakılı Bektaşlı köyü Camikebir mahallesinde tapunun 387 ada 7 ve 8 numaralı parselinde kayıtlı taşınmaz üzerindeki binanın zemin katında iki müstecir Namık Kemal Karademir ve Aslan Kırış icarındaki işyerleri hariç olmak üzere binanın zemin katındaki iki adet işyeri ile 1. katın tamamının taziye binası yapılmak üzere, İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10. maddesinin (f) bendi ve 64. maddesinin (d) bendi gereğince, İl Özel İdaresince hazırlanacak protokol hükümleri çerçevesinde ve anılan taşınmazlara İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyması halinde İl Özel İdaresince tahsisin tek taraflı olarak fesih edilmesi kaydıyla Bektaşlı köyü Köy Tüzel Kişiliği adına tahsis işlemlerinin yapılması ve tahsis edilmesi komisyonumuzca uygun görüldü” ifadelerini kullandı.

Meclis (2)

“OKULLARIN GENEL DURUMLARINI ANLATTI”

Gündemin üçüncü maddesinde, Boğazlıyan ilçesinde bulunan ilköğretim kurumlarına bağlı okulların genel durumları ile okulların ne gibi ihtiyaçlarının olduğu hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı Ramazan Dolgun şunları söyledi: “Boğazlıyan ilçesi ve köylerinde bulunan İlköğretim kurumların bağlı okullarımızdan Merkez Cumhuriyet ilkokulunun dersliklerinin boyanması, kapı ve çatı oluklarının değiştirilmesi, Fatih ilkokulunun iç cephesinin boyanması, 2 adet okul öncesi ve 4 adet ilkokul tuvaleti için klozet alımı ve 30 adet musluk değişimi, Gazipaşa ilkokulunun 2 adet pimapen pencere ve 3 adet sınıf kapısı alınması, Gazipaşa Ortaokulunda kullanılan jeneratörün ve kombi tesisatının bakımı ile yangın tüpleri ve asansörün bakımlarının yapılması, Şehit Seyit Yalçın ortaokulunun bazı sınıflarının boyanması ve tuvalet kapılarının tamiri, Yamaçlı İsmet İnönü ilkokulunun iç ve dış cephesinin boyanması, 12 dersliklerde bulunan eski ve küçük kalorifer peteklerinin ve 60 adet okul penceresinin yenilenmesi, Uzunlu Cumhuriyet Ortaokulunun boyanması ve kalorifer kazanı ızgaralarının bakım ve onarımlarının yapılması, Uzunlu Atatürk İlkokulunun Atatürk büstünün bakım ve onarımının yapılması, Aşağısarıkaya İlkokulunun boyanması ve Çakmak Şehit Zafer Mat İlkokulunun çatı oluklarının yenilenmesine ihtiyaç duyulduğu yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır.”

Muhabir: Alpaslan Demir