ESAS NO    : 2023/476 Esas
DAVALI    : HANİFİ ÇAKI,  Mehmet ve Saide oğlu, 30/12/1973 doğumlu, 

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği için davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Tebliğden itibaren veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
 

#ilangovtr Basın No ILN02056429