İDARENİN ADI         : ÇİĞDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İDARENİN ADRESİ : Gülveren Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 Çiğdemli Kasabası SORGUN/YOZGAT
TELEFON-FAX         : 0 354 425 70 68 – 0 354 425 70 02 Fax: 0 354 425 70 70
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ             : [email protected]
ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ     : [email protected]
İHALENİN KONUSU:

Belediyemiz Tüzel kişiliğine ait “1 Adet 2018 MODEL MST M644 KAPLAN LASTİK TEKERLEKLİ KAZICI YÜKLEYİCİ 4x4x4 6 İLERİ 3 GERİ VİTESLİ TELESKOBİK UZAR BOMLU AÇILIR ÖN KEPÇELİ, JOYSTICK LEVYELİ KLİMALI, ÇALIŞMA SAATİ 5550 SAAT ve 1 Adet 2005 MODEL FORD CARGO 2524D N3 SINIFI DAMPERLİ KAMYON-İŞ MAKİNALARININ SATIŞI” 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
1.    “2018 MODEL MST M644 KAPLAN LASTİK TEKERLEKLİ KAZICI YÜKLEYİCİ” için muhammen bedeli K.D.V. Dâhil 1.950.000,00-₺ olup; geçici teminat bedeli 58.500,00-₺’sidir.
2.    2005 MODEL FORD CARGO 2524D N3 SINIFI DAMPERLİ KAMYON” için muhammen bedeli K.D.V. Dâhil 1.000.000,00-₺ olup; geçici teminat bedeli 30.000,00-₺’sidir.
3.    İhaleye istekli çıkmaması veya uygun bedelin oluşmaması halinde satış şartları aynı kalmak üzere 15 gün içerisinde ihale pazarlık usulü ile yapılacaktır. 
4.    Satış ihalesi 24 HAZİRAN 2024 Pazartesi günü saat 14:00 da Çiğdemli Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.             
5.    Satış yapılacak araçlarla ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz yazı işlerinden herbir araç için  500,00-₺ karşılığında temin edilebilir.
6.    İsteklilerin teminatlarını en geç ihale günü ihale saatine kadar; Belediyemiz tahsilât servisine veya T.C. Halkbank Sorgun Şubesi Nezdinde ki “TR45 0001 2009 7880 0004 0000 02” nolu hesaba yatırarak dekontunu ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar. 
7-İhaleye katılacak olanlardan istenilecek belgeler:
A – İhaleye katılmak için dilekçe
B – Nüfus cüzdanı aslı veya onaylı fotokopisi
C -  Onaylı ikametgâh ilmühaberi
D – Şirketler için imza sirküleri, Yetki Belgeleri
E – Geçici teminatın yatırıldığına dair belge
F – Vekâleten katılacaklardan noter tasdikli vekâletname
G– Her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname
H- Adli Sicil Kaydı (Varsa her Ortak için ayrı ayrı sunulacaktır. Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet Alınabilir.)
I- İhaleye iştirak eden tarafların belediyemizden borcu yoktur yazısı.      
 7 – Posta yoluyla gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.    
 8 - İstekliler ihalesine katılmak istedikleri tüm araçlar için geçici teminat yatırabilir. 
 9 - İstekliler belirtilen gün ve saatte Belediye Encümen Toplantı Odasında hazır bulunacaklardır.
10-  Komisyonumuz gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbest’tir. 
11-  İsteklilere ilanen duyurulur. 04.06.2024
                                                                                                                                                                   İsmail BİÇER
                                                                                                                                                      Çiğdemli Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN02043829