Proje pazarı başladı

Anadolu Üniversiteler Birliği öncülüğünde, TÜBİTAK tarafından desteklenen ve 20-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan 1. AR-GE Proje Pazarı Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) ev sahipliğinde başladı.

22 Mayıs 2022 Pazar 00:34
Proje pazarı başladı

Üniversite Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe,  Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkan Vekili Ali Açıkgöz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Profesör Dr. Rahmi Er, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Profesör Dr. Naci Gündoğan, TÜBİTAK Başkan Vekili Ahmet Yozgatlıgil, Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Mehmet Kul, Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Akın Levent, İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Kızılay, Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Vatan Karakaya, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Semih Aktekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Hasan Uslu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Âlim Yıldız, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Bünyamin Şahin, Bozok Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Profesör Dr. Şenol Akın, Profesör Dr. Yücel Güney, Fakülte Dekanları, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Örgüt Temsilcileri, öğretim üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Proje geliştiricilerinin fikir alışverişine ortam hazırlamak, AR-GE projelerine dair finansal ve teknolojik işbirliklerine zemin oluşturmak, üniversite, özel sektör temsilcileri ve bağımsız araştırmacıların bir araya gelmelerini sağlamak, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve bölge insanını bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen 1.Ar-Ge Proje Pazarında yaklaşık 350 proje görücüye çıktı. Farklı alanlarda yaptıkları projelerle ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan birçok öğrenci, akademisyen, şirket çalışanı ve bağımsız proje geliştiricisinin buluşturulmasının hedeflendiği 1. AR-GE Proje Pazarı açılış konuşmasını 1. AR-GE Proje Pazarı Düzenleme Kurulu Başkanı ve Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Güngör Yılmaz yaptı.
Profesör Dr. Yılmaz konuşmasında bu yıl ilki Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde Anadolu Üniversiteler Birliği öncülüğünde düzenlenen 1. AR-GE Proje Pazarı’nın amaç ve kapsamına değinerek bölge ve ülke açısından önemine vurgu yaptı. Profesör Dr. Yılmaz konuşmasının devamında : “Şüphesiz AR-GE faaliyetleri bilim ve teknolojinin gelişmesi için yeni bilgiler üretmeyi hedefleyen projelerdir. AR-GE faaliyetleri kurumların, firmaların, ülkelerin daha da yücelmesi, prestij kazanması, seviyesini yukarı çekmesi için oldukça önemli faaliyetlerdir. Şüphesiz AR-GE projeleri ve AR-GE faaliyetlerinde teknoloji kullanma vardır, verimlilik vardır, verimliliğin geliştirilmesi vardır. Bugün tam da bu hedeflere hizmet edebilmek için Anadolu Üniversiteleri Birliği öncülüğünde Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde AR-GE Proje Pazarının ilkini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 350 proje askıya çıkıyor. Bu projelerin yarıya yakını öğrenci projeleridir. Bu etkinliğin şehrimizde düzenlenmesinde emek veren, başarılı olacak olan proje sahiplerinin ödüllendirilmesinde katkı sunan sponsorlarımızın çok ama çok büyük katkıları var. Anadolu Üniversiteleri Birliğine mensup üye Üniversitelerimiz,  ara sponsorumuz olan Kayseri Şeker A.Ş. ve Sivas Ticaret Sanayi Odası, Nortech ve TÜBİTAK’a teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.
TÜBİTAK Başkan Vekili Profesör Dr. Ahmet Yozgatlıgil yaptığı konuşmada:  “TÜBİTAK olarak AR-GE Pazarında Anadolu Üniversiteler Birliğimizin çarpan etkisi çok yüksek olan, beraber ve birlikte başarma yaklaşımıyla düzenledikleri AR-GE Proje Pazarında öğrencilerimizle, proje sahibi hocalarımızla bir arada olmaktan memnuniyet duymaktayım” ifadelerine yer verdi.
Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ da yaptığı konuşmada: “YÖK’ün yeni yüzüyle birlikte üniversiteler artık kendini tekrar eden değil farklı alanlarda misyon sahibi olan, farklı alanlara yönelen ve bu sayede bölgesine ülkesine değer katan üniversiteler hüviyetine erişmiş durumdadır. Araştırma üniversiteleri, bölgesel kalkınma ihtisas üniversiteleri bunun çok güzel örnekleridir. Yozgat Bozok Üniversitesi 2021 yılı başı itibariyle bölgesel kalkınma odaklı bir ihtisas üniversitesi olarak kendini konumlandırdı. Bu ne demek? İhtisas üniversitesi olarak stratejik planlarınızı değiştiriyorsunuz demektir. Bu zamana kadar stratejik planı eğitim odaklı planlayan Yozgat Bozok Üniversitesi ihtisas üniversitesi olmasıyla birlikte 2022-2026 stratejik hedeflerini “Girişim Odaklı Üniversite” olarak tanımlamıştır. Bilginin teknolojiye, teknolojinin ürüne dönüştüğü ve bu ürünlerin sanayiyle buluşturulduğu ve dolayısıyla üniversite sanayi işbirliklerinin devreye girdiği ve bölgesel kalkınmaya değer katan üniversite demektir bu. Dolayısıyla Yozgat Bozok Üniversitesi bu temelde bilgiyi yöneterek üniversite-sanayi işbirliklerini devreye sokmaya başlamış, birçok firmayla bir araya gelerek ihtisas alanında protokol imzalamış ve bu protokolün gereklerini de yerine getirmeye başlamıştır. Gelişim odaklı üniversite olan Yozgat Bozok Üniversitesi yaptıklarının eksenine sürekli bilginin teknolojiye dönüştürülmesi esasını almış durumdadır. Proje kültürü bundan sonra çok ama çok önemli” şeklinde konuştu.
YÖK Başkan Vekili Profesör Dr. Rahmi Er ise Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde Anadolu Üniversiteler Birliği’nce düzenlenen; akademisyenler, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının yanı sıra öğrencilerinde katılımıyla gerçekleştirilen ‘1.Ar-Ge Proje Pazarı’ etkinliğine katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Üniversitelerin kendi inisiyatifliyle, birlikler kurmalarını, güçlerini birleştirerek ortak araştırmalar yürütmelerini, alt yapılarını ve insan kaynaklarını birbirlerinin istifadesine açmalarını ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına katkı sağlamlarını önemsediğini belirten Profesör Dr. Er, konuşmasının devamında şunları söyledi : “Her ilde en az bir üniversite kurmak suretiyle yükseköğretimde nicel büyümesini büyük ölçüde tamamlanmış olan ülkemizde yükseköğretim kurumlarımızın bundan sonra ağırlık vermeleri gereken husus, daha çok nitelikli ve daha kaliteli AR-GE faaliyetidir. Son yıllarda ülkemizdeki AR-GE harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payının yüzde 0,50’lerden yüzde 1,09’a yükselmesini, yeterli olmamakla birlikte, memnuniyet verici bir gelişme olarak görüyoruz. Ülke olarak hedefimiz bu oranı yüzde 2’nin üzerine çıkarmaktır. Üniversitelerimizin gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetlerinin yanı sıra biz de YÖK olarak, ülkemizin nitelikli AR-GE elamanı ihtiyacını karşılamak amacıyla önemli adımlar atıyoruz. Türkiye’nin ihtiyacı olan öncelikli alanlarda ve kritik teknolojiler konusunda disiplinlerarası doktora burs programı YÖK 100/200 projemizdeki bursiyer sayımız an itibariyle 5 bine yaklaşmış olup, program ilk mezunlarını vermeye başlamıştır. Bu projenin amacı ülkemizin öncelikli alanlarında sadece akademisyen yetiştirmek değil; özel sektörün ihtiyaç duyduğu doktoralı AR-GE personelini de yetiştirmektir.  Başta ev sahibi Yozgat Bozok Üniversitemiz olmak üzere, Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi tüm üniversitelerimizi, etkinliğe projeleriyle katılmış olan akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizin yanı sıra tüm kamu özel sektör kurum ve kuruluşlarımızı ve sponsor kuruluşlarını yürekten kutluyorum. 4 kategoride sunulmuş olan projeler ve proje sayısı nicel bir değer olarak memnuniyet vericidir. Bu proje pazarından ülkemiz yararına çok kıymetli projelerin ortaya çıkacağına ve bunun önümüzdeki yıllar için çok iyi bir başlangıç oluşturacağına yürekten inanıyorum. AR-GE proje pazarı etkinliğinin verimli geçmesini, yükseköğretim sistemimize ve AR-GE odaklı süreçlerin gelişimine katkılar sağlamasını diliyorum.”
Yozgat Valisi Ziya Polat da, Anadolu Üniversiteler Birliğine üye 13 üniversitenin ortaklaşa düzenlediği 1. AR-GE Proje Pazarının Yozgat’ta yapılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.  Hazırlanan projelerin sahada uygulanabilir olması gerektiğine dikkat çeken Vali Polat, bilginin önemli bir güç olduğuna değinen konuşmasında bilgiyi üretip sahaya yansıtarak bu devlet ve millete artı değer sağlayan sürdürülebilir projeleri hayata geçirmenin gerekliliğine vurgu yaptı. Polat: “Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen 1.AR-GE Proje Pazarında 350 ye yakın projemiz var. Bu projelerin tamamı kendi projemiz. Burada sergilenen projelerin sahaya yansıtılması görmek en büyük dileğim” ifadelerini kullandı.      
1.AR-GE Proje Pazarında,  ana tema grupları olarak belirlenen Mühendislik ve Temel Bilimler, Biyoteknoloji ve Sağlık Bilimleri, Tarım-Gıda ve Çevre Bilimleri olmak üzere 3 farklı alanda 30 dalda 102 bin TL ödül sahiplerini bulacak. Öğrenci (ön lisans, lisans, lisansüstü), Akademisyen ve Kamu AR-GE Birimleri olmak üzere 2 farklı kategoride ödüller verilecek olup öğrenci kategorisi dışındaki kategorilerde birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin lira, üçüncüye 5 bin lira ve mansiyon ödülü ise 2 bin lira olarak belirlendi.  Öğrenci kategorisinde ise birinci 7 bin lira, ikinci 5 bin lira, üçüncü 3 bin lira ve mansiyon ise bin lira sahibi olacak. Öğrenci kategorisinde mansiyon ödülü ise 15 kişiye verilecek. TÜBİTAK kategorisinde kazanan proje ise jüri özel ödülü almaya hak kazanacak.
Etkinlikte, 1.AR-GE Proje Pazarına katkı sağlayan; Kayseri Şeker, TÜBİTAK, Koçtaş, Northtech, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, BESMAK ve  Kilim sponsor firma yetkililerine sağladıkları katkılardan dolayı günün anısına hediye takdim edildi.
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Proje Pazarı Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.