Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) koordinatörlüğünde yürütülen ve Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından desteklenen "Sağlıklı Yaşam için Spor (Sport4HealthyLife)" başlıklı projenin 3’üncü takım gönüllüleri, gönüllülük faaliyetlerine başladı.

Gönüllüler 40 gün boyunca Sorgun'da spor, sağlıklı beslenme, obezite, çevre ve kanser konularında çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Gönüllülük Faaliyetleri Başladı 3

2024-KPSS Lisans Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı 2024-KPSS Lisans Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

“YENİ BİR AVRUPA BİRLİĞİ GİRİŞİMİDİR”

Düzenlenen proje ile ilgili bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır” dedi.

Gönüllülük Faaliyetleri Başladı 1

“GENÇLER İLE YAN YANAYIZ”

Yapmış oldukları projeler ve eğitimler ile gençlere destek olduklarını söyleyen Uğuz, “Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler Programı çerçevesinde hazırladığımız "Sport for Healthy Life (Sport4HealthyLife) başlıklı projemiz Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından onaylanmıştır. SORGED kurulduğu günden bu yana gençlerimiz için, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, çevre ve spor alanların da çalışmalar yürütmektedir. Özellikle gençlik politikalarının iyileştirilmesin de katkıda bulunmaktadır. Gençlerimiz arasında gönüllülüğü, yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamaktadır. Dijital çağında gençlerin iş sahibi olabilmeleri için 21. yüzyıl becerilerini kazandırmaya, sorunları yaratıcı biçimde çözümleme, takımlar halinde çalışabilme, iletişim kurabilme, motivasyon, dil becerileri, girişimcilik gibi birçok alanda bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Engelli gençlerimiz başta olmak üzere tüm dezavantajlı gençlerimizin içinde bulundukları topluma uyumlarına katkı sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek amacıyla da çeşitli faaliyetler düzenlemektedir. Her bir gencimizin evrensel değer üretme konusunda çok ciddi bir potansiyeli bulunduğuna inanan ve bu amaçla faaliyetlerini düzenleyen SORGED, gençlerin farklı alanlarda sahip olduğu yetenekleri geliştirmeye özen göstermektedir.

Gönüllülük Faaliyetleri Başladı 2

Bu bağlamda, kültür, sanat, eğitim, sosyal, çevre, gençlik politikaları ve daha birçok alanda becerisi bulunan gençleri eğiterek ve doğru yönlendirerek onların topluma sağladığı yararı maksimuma çıkarmaya çalışmaktadır. Toplumumuzun en önemli motivasyon kaynaklarından biri olan gençlerimizin, ülkemizin hedeflerine ulaşması yolunda aktif rol almasını da sağlamaya çalışmaktayız. Hem kısa hem de uzun vadede ülkemizin gelişmesi için atılması gereken her adımda gençlerimizin de yer almasını ve genç neslimizin Türkiye’nin birçok alanda dünyanın örnek alacağı bir ülke haline gelmesinde etkili olması için uğraşmaktayız. Gençlerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, dünya ile konuşan, dünya ile çalışan, dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, derneğimiz tarafından,  yaygın eğitim metotları ile alanında uzman eğitmenlerimizin eşliğinde geliştirilen ve iş dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan eğitimlerimiz ile gençlerin önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz. Uluslararası projelerimizin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gençlere destek oluyoruz” şeklinde konuştu.

Muhabir: Sema Nur Koçaker