Müftü Gülden yaptığı açıklamada, “İl ve İlçe Müftülüklerinde imam hatip veya müezzin kayyım olarak görev yapmakta iken askerlik, uzun süreli yurtdışı görevlendirme, rapor ve benzeri nedenlerle görevden ayrılan cami görevlilerinin yerine ilgi kanun ve yönetmelikler uyarınca yarışma sınavı ile açıktan vekil imam hatip ve vekil müezzin kayyım alımı için sınav yapılacak” dedi.

Müftü Gülsen (2)

Müftü Gülden, “Sınava katılmak isteyen adaylarda aranan şartlarla alakalı şunları söyledi: “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesindeki şartlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ‘ortak nitelik’ şartını taşımak. vekil imam hatip ve vekil müezzin kayyımlık için en az İmam Hatip lisesi mezunu olmak. Hafız olup lise ve dengi okul mezunu olanlar vekil müezzin kayyımlık için müracaat edebilir. 2022 KPSS (DHBT) (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; önlisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak, imam hatiplik ve müezzin kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak.”

Müftü Gülden’den Sınav Duyurusu! (1)

Yozgat Şehir Hastanesinde oryantasyon eğitimi verildi Yozgat Şehir Hastanesinde oryantasyon eğitimi verildi

Başvuru için gerekli evraklar ile alakalı bilgiler aktaran Müftü Gülden, “T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport), mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınmış olan denklik belgesi), adayların, ibraz ettikleri mezuniyet belgeleri ile sahip oldukları puan türlerine ait (ortaöğretim mezunları için KPSSP122, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve lisans mezunları için KPSSP124) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.  Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı, Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır. Varsa hafızlık belgesi vekil müezzin kayyımlık için başvuruda bulunan lise mezunları için hafızlık belgesi gereklidir. Başvuru için gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir” şeklinde konuştu.

Müftü Gülden başvuru ve sınav işlemleri hakkında ise şunları söyledi:  “Müracaatlar 02.07.2024 Salı günü başlayacak olup 16.07.2024 Salı günü saat 17.00'a kadar istenilen belgelerle birlikte İl Müftülüğüne yapılacak, belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Belgeleri eksik olan adayların müracaatları da kabul edilmeyecektir.   Sınav sözlü-mülakat şeklinde yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yeri İl Müftülüğünün internet adresinden (http://yozgat.diyanet.gov.tr ilan edilecektir. Adaylar sınava gelirken pasaport, ehliyet veya T.C. kimlik belgesinden birisini yanlarında bulunduracaklardır.  İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar (her ne mazeretle olursa olsun) sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.”

Müftü Gülsen (1)

Müftü Gülden, sınav sonuçları ve atama işlemleri ile alakalı yaptığı açıklamada, “Sınav sonuçları, sınavların bitimi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Müftülüğümüzün http://yozgat.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. DHBT puanı 60 (altmış) ın altında olan adaylar, DHBT puanı 60 (altmış) ve üzeri olan adayların görevlendirilmesi tamamlandıktan sonra görevlendirme teklif edilecektir. Başarılı sayılanlardan en yüksek puandan başlamak üzere açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin kayyım kadrosuna ataması yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde sıralama KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanın da eşit olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumuna göre yapılacaktır. Sınav sonucuna göre müftülükçe teklif edilen görev yeri her ne şartla olursa olsun kabul edilmediği takdirde bir sonraki aday görevlendirilecektir” dedi.

Müftü Gülden, sınavı kazanıp ataması yapılacak olanlardan istenecek belgeleri şu şekilde sıraladı: “T.C. Kimlik fotokopisi, en son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi, varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi, askerlik belgesi, adli sicil kaydı, biometrik fotoğraf 1 adet” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Alpaslan Demir