Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir dizi kararla birlikte, kamu alacaklarındaki faiz oranları güncellendi. Yıllık yüzde 24 olan tecil faiz oranı, yeni düzenlemeyle birlikte yüzde 36'ya çıkarıldı. Aynı zamanda, gecikme zammı oranı da her ay için yüzde 3,5'e yükseltildi.

Resmi Gazete'de yer alan kararlar vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli ve fer'i amme alacaklarını kapsamaktadır. Bu çerçevede, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51'inci maddesi revize edilmiş oldu.

resmi gazete devlet borç (3)

Yapılan düzenleme ile birlikte, 6183 sayılı Kanun'da belirtilen gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5 olarak belirlendi.

Yozgatlılar hayat kolaylaşıyor! Sayılı gün kaldı üstelik ücretsiz! Yozgatlılar hayat kolaylaşıyor! Sayılı gün kaldı üstelik ücretsiz!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tahsilat Genel Tebliği de aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, kamu alacaklarında uygulanan yıllık yüzde 24 olan tecil faizi oranı yüzde 36 olarak değiştirildi.

Bugünden itibaren yapılan müracaatlarda tecil edilen kamu alacaklarına yıllık yüzde 36 tecil faizi uygulanacak. Yayımlanan tebliğin tarihi öncesinde tecil edilen ve tecil şartlarına uygun olarak ödenen kamu alacaklarına ise eski tecil faizi oranı uygulanacak. Bu değişikliklerin mali yükümlülükleri olan vatandaşlar için önemli bir değişiklik olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Kaynak: Haber Merkezi