İç Anadolu Bölgesi'nin Orta Kızılırmak Bölümü'nde yer alan Yozgat, çevresinde bulunan üç diri fay hattıyla dikkat çekiyor. Bölgede şiddetli deprem riski olup olmadığı şehirde yaşayanlar tarafından merak ediliyor. İşte Yozgat deprem risk analiz raporu...

Deprem Korkutuyor… Yozgat'ta Fay Hattı Var Mı (2)

Kazım Arslan’a salepli yoğurdu tanıttılar Kazım Arslan’a salepli yoğurdu tanıttılar

YOZGAT DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Yozgat ili, deprem bölgeleri haritasında il ve ilçelerinin bulunduğu deprem kuşakları ile gösterilmektedir. Yozgat'ın çevresinde üç adet diri fay mevcuttur: Ezine Pazarı Fayı, Deliler Fayı ve Kırıkkale Fayı. Bu yan kırıkların hareketlerinin Anadolu içlerine ilerledikçe sönümlendiği bilinirken, ana hatta yakın yerlerde düşük riskle de olsa yıkıcı deprem üretme potansiyeli bulunmaktadır.

Deprem Korkutuyor… Yozgat'ta Fay Hattı Var Mı (5)

YOZGAT'TAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bilinen en önemli hareket, 1939 Erzincan depreminde gerçekleşmiş ve bu hat Ezine Pazarı köyüne kadar kırılarak bölgede büyük hasara neden olmuştur. Fayın genç kırıkları, bölgedeki alüvyal yelpazelerde gözlenmektedir. Ezine Pazarı Fayı, Deliçay vadisini terk ettikten sonra güneyde Sungurlu'ya (Sungurlu Fayı) ve kuzeyde Mecitözü'ne (Gökhöyük Fayı) doğru devam eden iki kola ayrılır. Bu kolların varlığı nedeniyle Geldingen Ovası çek-ayır havza olarak açılmıştır. Bölgedeki sismik aktiviteye bakıldığında, fay üzerindeki kayda değer hareketlerin daha çok Mecitözü Doğantepe hattında yoğunlaştığı görülmektedir. Havza içerisindeki termal su kaynakları (Beke Kaplıcası) da bu hattın halen aktif olduğunu desteklemektedir.

Deprem Korkutuyor… Yozgat'ta Fay Hattı Var Mı (4)

Yozgat'ın deprem riski ve fay hatları hakkında daha fazla bilgi için resmi kaynakları ve güncel analiz raporlarını takip etmek önemlidir.

Detaylar BURADA!

Muhabir: Zekiye Doğan