3 bin 560 metre yükseklikte Türk bayrağı açtılar! 3 bin 560 metre yükseklikte Türk bayrağı açtılar!

Miras işlemlerinde yapılan yeni düzenlemelerle beraber o kişi daha çok pay alabilecek.

Miras düzenlemelerinde yapılan yeni düzenlemeler, bir mülkten ayrılan her bireyin, mirasının yarısını tercih ettiği çocuklarına bırakabilme olanağını sunuyor.

Yeni miras düzenlemeleriyle birlikte miras paylarında önemli değişiklikler yapıldı. Bu düzenlemeler, mirasçılara daha fazla esneklik sağlarken, adil bir dağılımı da garanti altına almayı hedefliyor.

Yeni düzenlemelere göre, bir birey, mirasının yarısını tercih ettiği çocuklarına bırakma imkanına sahip olacak. Ancak, cebri miras kuralının çiğnenmesi durumunda, vasiyetname mahkeme kararıyla geçersiz kılınabilir. Ölen kişinin çocukları arasında eşit bir dağılımın sağlanması için zorunlu kısma uyulması gerekmektedir. Bu hüküm, miras kalan varlıkların adil bir şekilde paylaşılmasını amaçlamaktadır ve yükümlülük ihlali, mirasçılar arasında hukuki anlaşmazlıklara yol açabilir.

Bu Karar Kavgaları Bitirecek… Mirastan En Büyük Payı Kimin Alacağı Belli Oldu! (3)-1

Yeni düzenlemeler, vasiyetçinin isteğine bağlı olarak en büyük payın bir çocuğa ait olmasına olanak tanıyor. Geri kalan miras ise diğer çocuklar arasında eşit olarak dağıtılır. Ancak, vasiyetname içindeki zorunlu kısmın ihlali halinde, vasiyetname mahkeme kararıyla geçersiz sayılabilir. Bu düzenleme, miras kalan varlıkların adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak amacıyla getirilmiştir. Zorunlu kısım korunarak mirasçıların hakları güvence altına alınmış olur.

Bu Karar Kavgaları Bitirecek… Mirastan En Büyük Payı Kimin Alacağı Belli Oldu! (2)-1

Türk Medeni Kanunu'nun 510. maddesine göre, mirasçı, vasiyetçiye veya yakınlarına karşı ciddi bir suç işlediğinde ya da aile hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini ciddi şekilde yerine getiremediği takdirde mirastan muaf tutulabilir. Ayrıca, vasiyetçinin ölümüne dolaylı veya dolaysız olarak neden olan çocuğun mirası mahkeme kararıyla iptal edilebilir. Bu durumda miras, diğer kardeşler arasında paylaşılabilir.

Varlıklarınızı farklı oranlarda çocuklarınıza dağıtmak istiyorsanız, bu isteğinizi resmi bir vasiyetname ile belirtebilirsiniz. Ancak, bu durumda uyulması gereken önemli kurallar bulunmaktadır. Mirasçılar, malların yarısını zorunlu miras olarak çocuklarına vermek zorundadır. Vasiyetçi, mirasının yarısını bir çocuğa bırakabilir ancak diğer yarısı saklı pay olarak kabul edilir ve bu kısım diğer çocuklara eşit olarak dağıtılır.

Bu Karar Kavgaları Bitirecek… Mirastan En Büyük Payı Kimin Alacağı Belli Oldu! (1)-1

Vasiyetçinin ölümünden sonra dahi, zorunlu miras vasiyetname ile başkasına devredilemez. Mirasçılar, mirasın kalan yarısını kardeşler arasında farklı oranlarda paylaşabilir ancak bu dağıtımın diğer kardeşlerin saklı paylaşım haklarını ihlal etmemesi gerekir. Zorunlu kısmın ihlal edilmesi halinde vasiyet mahkeme kararıyla iptal edilir. Tereke taksimi yapılırken ölen kişinin altsoyu, yani çocuğu veya torunu yoksa, miras ölenin diğer yakınları arasında belirli bir sıraya göre paylaştırılacak.

Kaynak: Haber Merkezi