Yozgat'ta yaklaşık 10 bin kişi boşta! Yozgat'ta yaklaşık 10 bin kişi boşta!

Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda 3 gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Toplantıda “Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Şefaatli Sarıkent köyündeki binanın muhtarlık hizmet binası ve köy halkının ihtiyaçlarında kullanılmak üzere tahsis edilmesi” konusu gündemin ilk maddesi olarak meclis üyelerine sunuldu.

Ayın Ilk Toplantısı Yapıldı (4)

Toplantıda “Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait (6360 sayılı Kanun ile kapatılarak tüzel kişiliği sona eren Şefaatli Sarıkent Belediyesi'nin taşınmazları Yozgat İl Özel İdaresine devredilmiş ve tapu tescil işlemleri tamamlanmıştır.) Şefaatli Sarıkent köyünde tapunun 0 ada, 210 numaralı parselinde kayıtlı bin 144 metre kare alana sahip taşınmaz üzerindeki binanın (Sarıkent Belediye Binası) muhtarlık hizmet binası ve köy halkının ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 10. maddesi (f) bendi ve 64. maddesi (d) bendi hükümleri gereğince Şefaatli Sarıkent Köy Tüzel Kişiliği adına tahsis edilmesi hakkındaki İl Özel İdaresi teklif yazısı ve ekinin görüşülmesi” maddesi meclis üyeleri tarafından oy birliği ile İl Özel İdaresi Komisyonuna havale edildi.

Ayın Ilk Toplantısı Yapıldı (2)

Gündemin ikinci maddesi “Boğazlıyan, Sorgun ve Kadışehri ilçeleri sınırları içerisinde 5686 sayılı Jeotermal ve Doğal Mineralli Sular Kanunu dahilinde İl Özel İdaresince verilen sekiz (8) adet jeotermal kaynaklı arama ruhsatının hükümden düştüğü ve aramaların yapılması için Resmî Gazetede ilan edilip yeniden aramalara açılması ve ihalesinin gerçekleştirilmesi için belirlenen bedel üzerinden ihale kararı alınması yolundaki teklif yazının görüşülmesi” meclis üyelerine sunuldu. Madde oy birliği ile Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonuna havale edildi.

Gündemin üçüncü maddesi olan İl Özel İdaresi 2024 yılı yatırım programı çerçevesinde Boğazlıyan ilçesine bağlı köylerin Kilitli Parke Yapım Projesi için ayrılan ödeneğin farklı projelerde kullanılmasına yönelik teklif yazısı meclis üyelerine sunuldu.

Ayın Ilk Toplantısı Yapıldı (1)

“İl Özel İdaresi 2024 yılı yatırım programında Boğazlıyan ilçesine bağlı köylerin Kilitli Parke Yapım Projesi için ayrılan 4 milyon 1 bin lira ödenekten, 1 milyon liranın yine aynı ilçenin İçme Suyu Tesisi Yapım Projesine, 2 milyon 501 bin liranın 1. Kat Asfalt Kaplama Projesine, 500 bin lira ödeneğinde yine ilçenin Diğer Köy Alt ve Üst Yapılar Projesi harcama kaleminde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılması hakkındaki İl Özel İdaresi teklif yazısının görüşülmesi”ne dair okunan teklif yazısı meclis üyelerince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Muhabir: Alpaslan Demir