Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Anadolu’nun en eski yerleşim alanlarından biri olan Yozgat'ın tarihine ışık tutmak için Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından 2017-2022 yılları arasında Arkeolojik Yüzey Araştırması gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde, Yozgat Bozok Üniversitesinin maddi destekleriyle 5 yılda tamamlanan proje doğrultusunda 294 alanda arkeoloji çalışmaları gerçekleştirilirken bu çalışmalar sonucunda 87 yeni yerleşim yeri tespit edildi. Tespit edilen yerlerin tescili ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirildi.

5 Yıldır Sürüyordu Yozgat’ta Varlığı Resmen Kanıtlandı! (4)-1

294 ALANDA BELGELEME ÇALIŞMASI YAPILDI

Arkeoloji araştırmalarının il genelinin tamamında yapıldığını söyleyen Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hacer Sancaktar, “Söz konusu araştırmada 294 alanda arkeolojik belgeleme çalışmaları yapılmış ve bu çalışmalar sonucunda 87 yeni yerleşim tescile önerilmiştir. Araştırma projesinin ana odağını klasik dönemler oluştursa da alanda tespit edilen tüm dönemler ve yerleşim tipleri belgelenmiştir. Beş yıllık çalışma çerçevesinde arkeolojik veriler veren toplam 103 höyükte araştırma yapılmıştır. Höyüklerde tespit edilen seramiklerden kültürel devamlılığın önemli ölçüde takip edilebildiğini görmekteyiz. Beş yıllık çalışmalar kapsamında höyükler dışında yamaç, tepe üstü, kaya önü veya açık alan yerleşimleri şeklinde tanımlanan 151 merkez de tespit edilmiştir” dedi.

5 Yıldır Sürüyordu Yozgat’ta Varlığı Resmen Kanıtlandı! (5)-1

TUNÇ VE DEMİR ÇAĞI YERLEŞİM YERLERİ DAHA YAYGIN

5 yıllık dönemde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Tunç Çağı yerleşim yerlerinin oldukça dikkat çektiğini de belirten Sancaktar, “Benzer şekilde Demir Çağı’nda da yaygın bir yerleşim dokusu devam etmektedir. Ancak Helenistik Dönem’e gelindiğinde yerleşim sayısının oldukça düştüğü, Roma Dönemi’nde ise Helenistik Dönem’e göre sayının arttığı fakat kent yerleşimlerinden ziyade köy ve çiftlik yerleşimlerinin ön plana çıktığı anlaşılmıştır” şeklinde konuştu.

5 Yıldır Sürüyordu Yozgat’ta Varlığı Resmen Kanıtlandı! (6)-1

ARAŞTIRMALAR BİLİMSEL ÇALIŞMALARA IŞIK TUTACAK

Yozgat'ta gıda denetimi yapıldı Yozgat'ta gıda denetimi yapıldı

Yozgat genelinde yaptıkları arkeolojik çalışmanın günümüze kadar en kapsamlı çalışma olduğunu da vurgulayan Sancaktar, “2017 yılında başlatılan ve 5 yıl süren araştırmamız sonucunda elde edilen verilerin bir bölümü sempozyum, webinar, kitap bölümü ve makaleler yoluyla bilim dünyası ile paylaşılmıştır. Tarafımızca gerçekleştirilen söz konusu yüzey araştırmasının sonuçlarına dair bilimsel yayın çalışmaları devam etmektedir. Araştırma doğrultusunda bugüne kadar yapılan ve yapılacak olan yayınlar, Orta Anadolu arkeolojisine önemli katkılar sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA