Yozgat’ta tüyler ürperten efsane! Yozgat’ta tüyler ürperten efsane!

Başkan Yıldırım, “2017 yılında kurulan Alevî İnanç Birliği Vakfı, Alevîliğin olmazsa olmazı olan Hak- Muhammed-Ali anlayışını benimsemektedir” dedi. 

Kurucularımızın tamamı Alevî inançlı ve çoğunluğu dede ocaklarına mensup ocakzade dedelerinden oluştuğunu belirten Başkan Yıldırım, “Vakfımız, siyasi partilere eşit mesafeli olup herhangi bir siyasi anlayışa taraf olmadığı gibi hiçbir zamanda olmayacaktır. Yetmiş iki milleti sevgi ve şefkatle kucaklayan vakfımız, anlayışı gereği etnik ayrımcılığa da karşıdır” ifadelerini kullandı.

Vakfımız, Alevî inanç merkezleri konusunda hassasiyet gösterdiğin dile getiren Başkan Yıldırım, “Bu nedenle çeşitli kutsal mekânların düzenlemesini yapıp ziyarete açarak Alevîlerin hizmetine sunmak için çalışmalar yürütmektedir. Çünkü Alevîlerin temsil ettiği düşünce ve kutsal kabul ettiği mekânlar, bu toprakların ortak mirasıdır” şeklinde konuştu.

Alevi İnanç Birliği Vakfından ziyaret1

Vakfımız, kutsal mekânları Alevîlere kazandırmayı kendine görev edindiğini ifade eden Başkan Yıldırım, “Bununla beraber vakfımızda, Alevîliğin bilimsel düzeyde çalışmalara konu edilmesi, toplumun ilgili kesimiyle genç neslin Alevîlik konusunda nitelikli şekilde eğitim almasına yönelik projeler de hazırlanmaktadır” diye konuştu.

Başkan Yıldırım, “Vakfımız, eşsiz kültür mirasımızın, özellikle inanç kültürümüzün araştırılması, ortaya çıkartılması, geliştirilmesi ve korunması konusunda titizlikle çalışarak ülkemiz kültür hayatının uluslararası kültür değerlerine katkıda bulunmasında önemli adımlar atmayı planlamaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, sempozyum, çalıştay, seminer, brifing, konferans, sohbet toplantıları, araştırmalar ve kurslar düzenleyerek kültürel faaliyetleri en üst seviyeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Kültürümüzün korunması için yürüteceğimiz ve Alevîliğin evrensel ölçüde tanınmasını sağlayacak bir başka önemli düşüncemiz de dergi, kitap, broşür ve gazete çıkarmaktır” dedi.

Yıldırım, “Vakfımız, bu tür etkinlik ve çalışmalara hız vererek millî birlik ve beraberlik amacına uygun olarak din, dil, ırk, renk, mezhep ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın, çağdaş bilim seviyesine uygun nitelikli insan yetiştirilmesi amacıyla her sahada eğitim ve öğretim faaliyetleri yaparak; birleştirici, kapsayıcı ve kucaklayıcı bir Alevî İnanç Birliği oluşturmayı hedeflemektedir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Alpaslan Demir