-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Yeşiltepe Mahallesinde 118. Sokak Şehit Mehmet Köklü Parkı Altı 453 Ada 17 nolu parsel zemin kat 2 nolu işyeri ve zemin kat 4 nolu işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereği Açık Artırma suretiyle satılacaktır.

          -İhale 23/10/2023 Pazartesi günü saat: 14.00'de mahallinde yapılacaktır.

          - İhale ile satılacak olan işyeri;

SIRA NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

YÜZÖLÇÜMÜ

M² MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

1

YEŞİLTEPE

453

17

2

288 M²

50.000,00-TL

435.000,00 TL

2

YEŞİLTEPE

453

17

4

275 M²

32.000,00-TL

265.000,00 TL

          -İhaleye katılacaklardan;

             Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz,

             Belediyeye borcu yoktur yazısı,

             Şartname alındı belgesi (500,00 TL) ibraz etmesi zorunludur.

          -İhale ile ilgili şartname Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. Geçici teminatlar ihale gün ve saatine kadar Belediye Veznelerine ve Halk Bankası nezdindeki TR40 0001 2009 7900 0007 0000 01 nolu hesabına yatırılabilir.

         -2886 sayılı Kanunun 12.maddesi gereği ilan olunur. 05/10/2023

                                                                                 Uzm. Dr. Nezih YALÇIN

                                                                                Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN01905255