Yoldaş  Mesleki Eğitim Merkezini inceledi Yoldaş Mesleki Eğitim Merkezini inceledi

Abbase Sultan, Abbasi Sultanı Hârûn Reşîd’in kız kardeşidir ve Abbâsî Devleti'nin altın çağını yaşadığı dönemde önemli bir figür olarak öne çıkmıştır.

Abbase Sultan (1)

Abbâsî Devleti, 750-1258 yılları arasında varlık göstermiş ve Hârûn Reşîd (786-809) liderliğinde büyük bir güç ve kültürel zenginlik sergilemiştir. Hârûn Reşîd'in saltanatı sırasında sarayın önemli kadınlarından biri olan Abbase Sultan, kültürel alanda da etkili olmuş ve kardeşiyle fikir alışverişinde bulunarak edebiyat ve sanat alanında katkı sağlamıştır.

Abbase Sultan (1)-1

Zübeyde bt. Ca’fer ve Abbâse bt. Mehdî gibi, Abbase Sultan da edebiyat dünyasında önemli bir yere sahiptir. Özellikle şiir türünde başarı gösteren bu kadınlar, Hârûn Reşîd'in sarayındaki entelektüel çevrelerde aktif rol almış ve dönemin kültürel birikimine katkıda bulunmuşlardır. Abbase Sultan'ın da kardeşi Hârûn Reşîd'in yönetimi altında kültürel gelişmelere katkı sağladığı bilinmektedir.

Abbase Sultan (5)

Corci Zeydan'ın 'Abbâse Sultan' adlı romanı, Hârûn Reşîd'in kız kardeşi ile veziri Cafer el-Bermekî arasındaki ilişkiyi işlemekte ve Zübeyde bt. Ca’fer’in devlet yönetimindeki etkisini detaylı bir şekilde ele almaktadır. Abbase Sultan ve Zübeyde bt. Ca’fer gibi güçlü kadın figürleri, Abbâsî Devleti'nin kültürel zirvesinde önemli roller üstlenmiş ve dönemin tarihî dokusuna büyük katkı sağlamışlardır.

Abbase Sultan ve Zübeyde bt. Ca’fer’in, Hârûn Reşîd dönemindeki etkileri ve kültürel katkıları, Abbâsî Devleti'nin altın çağı olarak bilinen bu döneminde tarihi birer simge haline gelmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi