90 yaşından sonra baba olan peygamber kim olduğu en çok araştırılanlar arasına girdi. Peki, 90 yaşından sonra baba olan peygamber kimdir? Detaylar haberimizde…

Mazhar Bağlı kimdir? Mazhar Bağlı kimdir?

Hz Zekeriya (3)

90 Yaşından Sonra Baba Olan Peygamberin Hz. Zekeriya olduğu belirli kaynaklarda yer alır.

Hz Zekeriya (4)

HZ. ZEKERİYA KİMDİR?

Hz. Zekeriya, kendi kavmi tarafından Allah'tan istenen, zulme uğrayan ve sonunda şehit edilen bir peygamberdir. İslam kaynaklarında adı geçen Zekeriya peygamber, Hz. Süleyman'ın soyundandır ve Hz. Yahya'nın babasıdır. Hayatı boyunca İsrailoğulları'nın manevi rehberliğini üstlenmiş, onlara Allah'ın vahyi ile yönlendirici olmuştur. Peygamberlik vazifesine, Beytül Makdis'te hoca olarak çalışırken nail olmuştur.

Hz. Zekeriya'nın mucizeleri arasında, Tevrat'ı yazabilen kalemlerle ilgili mucize, ağaçlarla konuşabilme yetisi ve su üzerinde durabilen kalemi sayılabilir. Ayrıca, Meryem Suresi'nde geçen duanın kabul edilerek kendisine bir oğul verilmesi mucizesi de önemlidir.

Hz Zekeriya (1)

Hz. Zekeriya'nın hayatı ve mucizeleri, Kur'an-ı Kerim'in Al-i İmran, En'am, Meryem ve Enbiya surelerinde detaylı olarak yer almaktadır. Bu ayetler, Zekeriya peygamberin Allah'a olan teslimiyetini ve dua gücünü vurgular.

İslam kaynaklarına göre, Hz. Zekeriya'nın sonu şehitlikle sonuçlanmıştır. O, peygamberlik görevini yaparken düşmanları tarafından şehit edilmiştir.

Bu şekilde, Hz. Zekeriya'nın hayatı ve mucizeleri, İslam inancının önemli bir parçası olarak Müslümanlar için büyük bir saygı ve sevgi konusudur.

Kaynak: Haber Merkezi