15 Temmuz 2016 günü yaşanan darbe girişimi sonrasında 20 Temmuz 2016 günü Anayasa’nın 120. Maddesine dayanarak ülke çapında OHAL ilan edildi. OHAL süresi 3 ay olarak belirlenmekle birlikte Anayasa bu sürenin uzatılmasına izin verdiğinden 20 Ekim 2016 günü bitecek OHAL kararının uzatılması, ihtimal dâhilinde görünmektedir.
OHAL kararından sonra alınan tedbirlere ilişkin seri biçimde KHK’lar resmi gazetede yayınlandı. Bugüne kadar alınan ve bir kısmı kişisel sonuçlar da doğuran KHK’ların içeriklerini hatırlayalım.
23 Temmuz 2016 günü yayınlanan 667 sayılı KHK ile ekli listelerde belirtilen özel sağlık kurum ve kuruluşları; özel öğretim kurum ve kuruluşları ile öğrenci yurtları ve pansiyonları; vakıf ve dernekler ile bunların iktisadi işletmeleri; vakıf yükseköğretim kurumları; sendika, federasyon ve konfederasyonlar kapatılmıştır.
Kapatılan vakıfların tüm varlıkları bedelsiz olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne; kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının, sağlık merkezlerine ve diğer kuruluşların varlıkları da bedelsiz olarak Hazineye devredilmiştir. Kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin devlet veya vakıf üniversitelerine yerleştirilmesine karar verilmiştir.
Terör örgütü üyesi ya da bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen yargı mensuplarının mesleklerinden çıkarılmalarına karar verileceği, bunların silah ruhsatlarının ve pasaportlarının iptal edilip lojmanlardan 15 gün içinde tahliye edilecekleri belirtilmiştir.
Ortaya çıkan hâkim savcı açığını kapatmak bakımından adaylıkta geçen süreye bakılmaksızın adayların atamalarının yapılabileceği belirlenmiştir. 
Kamu görevlilerinin ihracına ilişkin düzenleme de bu KHK kapsamında yer almıştır.
667 sayılı KHK ile gözaltı süresi 30 güne çıkarılmış, avukat görüşmelerinin kaydedilebileceği, görüşmede görevli bulundurulabileceği, süre sınırlaması getirilebileceği düzenlenmiştir.
27 Temmuz 2016 tarihinde ise 668 sayılı KHK yayınlanmıştır. Buna göre FETÖ-PYD’ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan ve ekli listede sayılan asker kişilerin TSK’dan ihracına bir kısım özel radyo ve televizyon kuruluşlarının kapatılmasına; bir kısım gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanallarının kapatılmasına karar verilmiştir. 
Müdafi dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisinin kısıtlanabileceği, müdafi ile görüşmenin 5 gün süre ile kısıtlanabileceği belirlenmiştir.
Asker mevzuata ve disiplin işlemlerine ilişkin geniş hükümler içeren bu KHK, ihraç edilen askeri personel listesini de içermektedir. Bu KHK’da çok sayıda kapatılan kuruluşa ilişkin liste yer almaktadır.
669 sayılı KHK  31 Temmuz 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bununla da Milli Savunma Üniversitesi’nin kurulması kararlaştırılmış, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin ve asker hastanelerinin, Sağlık Bakanlığı’na devrine ilişkin düzenlemeler yapılarak yeni ihraç cetveli yayınlanmıştır.
670 sayılı KHK 17 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanmıştır. Bu KHK’da da ekli listelerde belirtilen kamu görevlilerinin, silahlı kuvvetler mensuplarının ve emniyet mensuplarının ihracına karar verilmiştir. Kişisel verilerin paylaşımına ilişkin kısıtlamalara istisna getirilerek özellikle Asya Katılım Bankası A.Ş.’deki her türlü kaydın incelenebileceği düzenlenmiştir.
2016 yılındaki Kamu Personeli Seçme Sınavı’na ilişkin yapılan özel düzenleme ile sınav soru ve cevaplarını hukuka aykırı biçimde elde ettiği tespit edilen kişilerin atamalarının iptal edilebileceği belirtilmiştir.
671 sayılı KHK da 17 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanmıştır. Bununla dış kaynaktan pilot temininin yolu açılmış, askeri personele ilişkin tazminat ve harçlık düzenlemeleri yapılmıştır.
TİB kapatılmış ve 4000 hakim ve savcıya ilişkin kadro ihdas edilmiştir.
671 sayılı KHK, cezaların infazına ilişkin çok önemli düzenlemeler getirerek yaklaşık 40 bin tutuklu ya da hükümlünün koşullu salıverilmesine ya da denetimli serbestliğine imkan tanımıştır. Bu düzenleme 01.07.2016 tarihine kadar işlenmiş suçlar içindir. Daha önce koşullu salıverme için gerekli olan cezanın kalanının  1 (bir) yıl kalma koşulu 2 (iki) yıla çıkarılmıştır. Yine daha önce cezanın 2/3‘ünün infaz edilmiş olma koşulu ½’ye indirilmiştir. Ancak bazı suçlar bu imkândan yararlanamayacaktır. Örneğin  kasten insan öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu ticareti, Terörle Mücadele Kanunu’na göre işlenen suçlar kapsam dışıdır. Somut örnek vermek gerekirse; hırsızlık suçundan 5 yıl ceza almış bir mahkum, daha önce cezanın 2/3’ü olan 40 ay infaz süresini geçirmesi ve 1 yıl kala tahliye edilmesi, özetle fiilen 28 ay cezaevinde kalması gerekirken yeni düzenleme ile yarı oranında infaz ve 2 yıl şartla salıverme düşünüldüğünde 6 ay fiilen cezaevinde kalıp tahliye edilmektedir. 
672 sayılı  KHK  1 Eylül 2016’da yayınlanmıştır. Bununla da, ekli listelerdeki kamu görevlileri, emniyet mensupları, Jandarma Genel Komutanlığı mensupları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarından ihraç edilenler listelenmiştir. 
673 sayılı  KHK da  1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanmıştır. Bununla, hakim ve savcılıktan kendi isteğiyle ayrılanlara mesleğe dönüş imkanı getirilmiş, ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki izleme kurulları üyelerinin değiştirilmesine karar verilmiş, yurtdışında öğrenim gören ve örgüte aidiyeti tespit edilen ekli listedeki öğrencilerin öğrencilik ilişkilerinin kesilmesine karar verilmiştir. Emeklilik onayındaki 1 aylık süre durdurulmuş, görevden uzaklaştırılanların iade usulü belirlenmiştir.
674 sayılı  KHK eğitim ile ilgili hükümler getirmiş ve Adli Tıp Kurumu’nu yeniden düzenlemiştir. Adliye ve Ceza İnfaz Kurumları’nın yapımı ile ilgili acil tedbirler öngörülmüştür.
Bu KHK’nın en önemli hükümlerinden birisi de kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde kayyımlık yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesi olmuştur. TMSF’nin satış ve tasfiye işlemlerine ilişkin yetkileri düzenlenmiştir. Milli savunmaya ve güvenliğe ilişkin geniş kapsamlı düzenlemelerin yer aldığı bu KHK pilot tazminatlarını da ele almıştır. 
Bundan sonraki süreçte de gerek ihraçlar gerekse başka konularda KHK uygulamasının devam edeceği görülmektedir. 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner88