Flaş Haber
Kapat

-Yozgat için yazdılar

YOZGAT Şairler ve Yazarlar Derneği tarafından düzenlenen ‘Sürmeli Şiir Şöleni’ programına katılan şairler Yozgat’ın anlatan ve 66 kıtadan oluşan şiir yazdılar.

12 Aralık 2017 Salı 07:00
-Yozgat için yazdılar

Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın’ın davetiyle farklı iller ve ülkelerden ilimize gelen şairler, daha sonra bir araya gelerek Yozgat için şiir kaleme aldılar. Şairler, Yozgat’ı anlatan 66 kıtalık şiiri, Yozgat’ın vatanseverliği ve şehitleri üzerine kurgulayarak kaleme aldı.
Sosyal medya üzerinden etkinlik oluşturan şairler, Yozgat’ın anlatan şiiri geniş kitlelere ulaştırdı. Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın, “Memleketim Yozgat ile ilgili güzel duygularını şiire döken tüm şairlerimize teşekkür ediyoruz. Yozgat’ın yiğitliği, mertliği ve vatanseverliği tüm illerde ve kardeş ülkelerde bu şiir ile dalga dalga yayılmaktadır” diye konuştu.

ŞEHİTLER DİYARI VATANIM YOZGAT

Tam bin yıldır yad ayağı değmemiş,

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

Namertlere asla boyun eğmemiş

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

                  Ali Karaca / Ankara

Meşhurdur Yozgat’ın Saat Kulesi,

Dünyaya yayılmış Sürmeli sesi,

Çamlığın havası açar nefesi,

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

                  Harika Ufuk /Adana

Yozgat Müzesinde yaşanır zaman.

Gönül görmek ister dinlemez ferman

Maziyi içinde saklar sultan han.

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

           Şerife Gündoğdu / Eskişehir

Ahmet Yesevi’den düsturu almış,

Emirci Sultanla vatanı bilmiş.

Bozok Yiğitleri burada kalmış,

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

               Ali Karaca /Ankara

Yiğitler diyarı Bozok Yaylası

Verimli toprağı çoktur tarlası

Hak’ça selam deriz sözün alası

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

                Ahmet Sargın/ Yozgat

Kum dökenden selam söyle bizlere

Cehirlikten aşk fışkıran sözlere

Sürmelim den yüz sürelim izlere

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

           Songül Yurdagül / Yozgat

Bir Sürmeli güzel gördüm; salınır.

Emsalini sorsam, nerde bulunur?

Nohutlu yeşerse Çamlık alınır,

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

                  Halil Gülşen / Alaca

Testi Kebabını koyalım başa

Arabaşı gelsin kalmasın kışa

Tarihi çok eski bakmayın yaşa

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

            Ahmet Sargın / Yozgat

Kışın soğuk; yazın boldur güneşi,

Gez yalan dünyayı, bulunmaz eşi,

Çorum'un Tokat'ın kadim kardeşi,

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

               Halil Gülşen / Alaca

Misafirperverdir Yozgat insanı,

Sohbetinin güzel olur her anı,

Bozok yiğididir erkeğin sanı,

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

                   Harika Ufuk / Adana

Başçavuş Cami’i bir başka güzel

Saat Kulemizse kendine özel

Şebekpınarı’nda dökülür gazel

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

             Ahmet sargın / Yozgat

Şüheda tepesi selama durur

Sevdası karadır pek çetin olur

İnsanı güzeldir aklını alır

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

           Songül Yurdagül / Yozgat

Yaylasında türkü dağlarında kar

Yurdumun ortası bu kutlu diyar.

Yazmakla bitmeyen destanları var,

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

              Halil Gülşen /Alaca

Kaplıcalar şehri geniş ovası

İnsanı mert lakin soğuk havası

Yozuna yoz katmış Pir’in duası

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

           Ahmet Sargın/ Yozgat

Mevsimler bambaşka güzeldir her dem,

Dağlarında lale, gelincik, çiğdem,

Görmeyen kalmasın ölüm var madem,

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

              Harika Ufuk / Adana

Yerköy Sarıkaya ilçeler hası

Üretim yapalım silelim pası

Allah bağışlasın görmesin yası

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

             Ahmet Sargın / Yozgat

Tarihinde unutulmaz izler var

Nice evliyalar nice gizler var

Seyretmeye doyamayan gözler var

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

          Şerife Gündoğdu/ Eskişehir

Uzak ilçesidir Akdağmadeni

Göç vermişiz acep nedir nedeni

Yatırım yapılsın çağır gideni

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

             Ahmet Sargın / Yozgat

Yozgat'ta buluşur doğu ve batı

Meşhurdur türküsü, edebiyatı.

"Pazara tutulan Ziya'nın Atı"

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

             Halil Gülşen / Alaca

Aydıncık Çekerek Kümbet Ovası

Çorum’la Tokat’la bitmez davası

Kanyon dağlarında Kartal yuvası

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

            Ahmet Sargın / Yozgat

Karanıderenin üzümü hastır

Cehirlik bilinen en acı yastır

Bozok’ta adam olmaksa esastır

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

           Songül Yurdagül/ Yozgat

Delice Irmağı çağlayıp akar

Geçtiği yerlere sevgiyi eker

Asildir insanı soyuna çeker

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

           Şerife Gündoğdu/ Eskişehir

Bozkırın karında, ayazında sen,

Kulun duasında, niyazında sen,

Nida Tüfekçi'nin avazında sen;

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

            Halil Gülşen /Alaca

Anlatmakla bitmez güzeli hası,

Sadece vatandır derdi tasası.

Sözün özü Türkiye’nin ortası,

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

                  Ali Karaca/ Ankara

Tarihteki adı Pitriya, Sorkun

İlçeler içinde birinci Sorgun

İline sevdalı mir Ahmet Sargın

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

     Barbaros Ertilav/ Gaziantep

Derinden esiyor boranı karı

Al bayrağı onun namusu arı

Çamlıktır aşığı, tek nazlı yâri

Şehitler diyarı vatanım Yozgat

          Songül Yurdagül / Yozgat

Mercimek Tepesi tarih kokuyor

Gelin kızlarımız kilim dokuyor

Ziya’nın Ağıdı yürek yakıyor

Şehitler diyarı vatanım Yozgat

           Ahmet Sargın/ Yozgat

Övgüye layıktır Parmak Çöreği

İnsanı mert olur mangal yüreği

Toprağı kutsaldır budur gereği

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

          Songül Yurdagül/Yozgat

Her köşesi cennet aziz vatanın,

Ruhu incinmesin burda yatanın.

Çanakkale'dedir Şehit Hasanın,

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

                  Ali Karaca /Ankara

Ahmet Efendi’den hikmet umalım

Büyük Camimizde namaz kılalım

Bozok Yaylasında cennet bulalım

Şehitler diyarı vatanım Yozgat

          Songül Yurdagül / Yozgat

Gelin Kayasında laleler açar

Doldurur vadiyi kokular saçar

Yiğit haykırınca korkaklar kaçar

Şehitler diyarı vatanım Yozgat

           Ahmet Sargın/ Yozgat

Yerköy Sekilinin tuzu şifalı

Bulamaçlı, merkez Uyuz Hamamı

Kavunu, bostanı yeşerir dalı

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

            Songül Yurdagül/ Yozgat

Ordu doydu bereketli aşıyla,

Her yanı tarihtir dağı taşıyla.

Çelik iradesi sert bakışıyla.

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

                Ali Karaca / Ankara

Analar doğurur yiğit pehlivan

Kurulmuş hak diye bir yüce divan

Her biri yağızdır her biri civan

Şehitler diyarı vatanım Yozgat

          Songül Yurdagül /Yozgat

Dünyaya nam salan yiğitleri var,

Dar eder rakibe meydanları dar.

Rıza Kayaalpler Kel Aliçolar,

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

             Ali Karaca/ Ankara

Yenifakılı’da dur biraz dinlen

Bayrak sevgisini buradan öğren

Al bayrak aşkına çok şehit veren

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

           Songül Yurdagül/ Yozgat

Sarıkaya tarihi Roma Hamamı

Hasbekli yiğidi baş pehlivanı

Kudret sularının tüter dumanı

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

        Songül Yurdagül / Yozgat

Sorgun’a gelince nefes alırsın

Gedikhasanlı'da huşu bulursun

Esenli Baraja hayran kalırsın

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

          Songül Yurdagül /Yozgat

Çekerek, şatodan sizi selamlar

Süreyyabey Baraj bereket damlar

Burada yaşanır çok heyecanlar

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

          Songül Yutdagül/ Yozgat

Aydıncık deyince sözlerim şaşar

Yeşillik diz boyu başından aşar

Kazankaya Şebek baharda coşar

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

         Songül Yurdagül / Yozgat

Çayıralanım’ın mangal kömürü

Çekinme burada tüket ömürü

Balı kaymağı da yüksek geliri

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

         Songül Yurdagül/ Yozgat

Berhamşah Kalesi gelirse dile

Şeyh Ahmet Efendi nam katar İl’e

Bülbül figan eder âşıktır güle

Şehitler diyarı vatanım Yozgat

             Ahmet Sargın/ Yozgat

Yenipazar şehrin tazecik gülü

Sırçalı geçince düzlüktür yeri

Emeği ekmeği, hep alın teri

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

         Songül Yurdagül/ Yozgat

Yerköy’ün Kavunu Aygar’ın balı,

Gülü şöyle dursun mutludur çalı.

Garip gönlüm her yerine sevdalı,

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

            Ali Karaca/ Ankara

Şefaatli deyince akıllar durur

Saklı bahçesinde hayat can bulur

Delice Irmağı yazları kurur

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

         Songül Yurdagül / Yozgat

Ovası bir güzel yaylası güzel,

Her tarafı gizdir kendine özel.

Eser Kerkenez’den serin serin yel,

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

                  Ali Karaca/ Ankara

Her karış toprağı tarih dokusu

Rüzgârı çiçeği gülde kokusu

Sırlıdır konağı ahşap yapısı

Şehitler diyarı vatanım Yozgat

          Songül Yurdagül/ Yozgat

Herkes bilir Madımak’ın diyarı,

Kabak Tepesinin eksilmez karı.

Dertlere devadır Şeker Pınarı,

Güler yüzlü şehir vatanım Yozgat.

                    Ali Karaca / Ankara

Akdağmadeni de bambaşka cennet

Ormanında saklı çok sırlı hikmet

Varlığı güvence varlığı rahmet

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

           Songül Yurdagül/ Yozgat

Bir başkadır çayır, çimen yaylası.

Çok verimli bağ, bahçe ve tarlası.

Anadolumuz’un Türkmen ovası

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

        Nurala Göktürk / Türkistanlı

Sorgunum Yerköyüm Aydıncık ilçem

Akdağmadeni’ni ben nasıl seçem

Çayıralan Çandır kuş olup uçam

Şehitler diyarı vatanım Yozgat

             Songül Yurdagül/ Yozgat

Kafkas dan yel esse Çamlık hisseder,

Hazırlığı yapın kış geliyor der.

Ağlayarak gelen ağlayıp gider,

Güler yüzlü şehir vatanım Yozgat.

                 Ali Karaca/ Ankara

Çandıra gelince tüm zaman durur

Saatler sadece huzuru vurur

İnsanlar burada özünü korur

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

          Songül Yurdagül /Yozgat

Beş Çamlar hayrandır Sürmeli kıza

Yâre meftun olan dokunur saza

Bir bakışın yeter ne hacet söze

Şehitler diyarı vatanım Yozgat

             Ahmet Sargın/ Yozgat

Testiden tandıra çanak çökelek

Madımak, soğukluk güzel efelek

Hanımlar giyerler üç etek yelek

Şehitler diyarı vatanım Yozgat

          Songül Yurdagül/ Yozgat

Asra meydan okur Saat Kulesi

Üstüne yansıyor ayın halesi

Dünyaca bilinir meşhur lalesi

Şehitler diyarı vatanım Yozgat

      Şerife Gündoğdu/ Eskişehir

Delice deyince akıllar durur,

Boğazlıyan ile duyalım gurur.

Şefaatli şeref, Çekerek onur

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

          Songül Yurdagül/ Yozgat

Kızları güzeldir, yiğidi merttir.

Yazları verimli, ayazı serttir.

Yozgat 'ı sevmekse ezelden şarttır.

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

          Nurala Göktürk / Türkistanlı

Yenifakılı’dan selam sizlere

Sürmeyi derinden çeker gözlere

Sarıkaya ilham olur sözlere

Yiğitler diyarı vatanım Yozgat

         Songül Yurdagül/ Yozgat

Çapanoğlu kurmuş Şen otağımı

İman ile karmış yüz tutağımı

Çatak Boğazına ser yatağımı

Şehitler diyarı vatanım Yozgat

           Ahmet Sargın /Yozgat

Yeni Pazar ilçemin düzdür yapısı

Atatürk Yolundan giriş kapısı

Al bayrak canıdır, kurban hepisi

Şehitler diyarı vatanım Yozgat

          Songül Yurdagül / Yozgat

Beş bin yıldır dimdik ayakta duran

Ömer Çapan Ağa bu şehri kuran

Hızır Aleyhi-s selamı doyuran

Şehitler diyarı vatanım Yozgat

      Şerife Gündoğdu/ Eskişehir

Topalak, helle düğür çorbası

Buradan çıkıyor lezzetin hası

Bitmeyen nimettir Bozok Yaylası

Şehitler diyarı vatanım Yozgat

          Songül Yurdagül/ Yozgat

Şerife’yim geldim senin çağrına

Cefa etsen gitmez benim ağrıma

Canım kurban olsun senin uğruna

Şehitler diyarı vatanım Yozgat

        Şerife Gündoğdu /Eskişehir

Boğazlıyan sana övgüler azdır

Kışı çetin olur baharı yazdır

Adını tarihe şan ile kazdır

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

         Songül Yurdagül /Yozgat

Sürmeli şöleni destan yazdırır.

Şairlere şu âlemi gezdirir.

Ne yazarsam Yozgat için, az durur.

Şehitler diyarı vatanım Yozgat.

        Nurala Göktürk / Türkistanlı

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Adem özel 2020-11-30 01:13:09

YOZGAT
Yozgat seni adım adım gezmeli,
İnsanına güzel nedir sormalı,
Güzel seven sevdasını çekmeli,
Bülbül sussun, yiğit desin.....
Elma benim,ayva benim, nar benim,
Hilal kaşlı, kahve gözlü yar benim.

Yozgat senin dağlarına çıkmalı,
Çamlığından merkezine bakmalı,
Sevdasını gözlerinde görmeli,
Güller sussun,kızlar desin....
Sürme benim,kına benim,şal benim,
Delikanlı, çatık kaşlı yar benim.

Yozgat senin Sorgun’una bakmalı,
İlim,irfan, adamlığı tatmalı,
Soğuğunu tepelere satmalı,
Boran benim, yağmur benim, kar benim,
Üç tepene isim yazan , yar benim.

Sofra sofra yemeğini tatmalı,
Bağdaş kurup, tahtayada çökmeli,
Tandırında dürümünü sarmalı,
Tandırdaki ateş benim,köz benim,
Sac üstünde yufka açan yar benim.

Adem ÖZEL (SORGUNLU)