''FİTNE çıkarmak adam öldürmekten daha kötüdür.” (Bakara 217) “Onlar fitne çıkarmak için can atarlar.” (Nisa 91) “Yeryüzünde fitne fesat çıkaranlara lânet olsun. (Rad 25) “Onlara; "Yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın" dendiği zaman, "Biz ancak ıslah edicileriz" derler. (Bakara 11)
Emanet ve ihanet malda olduğu gibi sözde de olur. Hainlerin başka bir özelliği de bozguncu olmalarıdır, doğru ve hak olanı bildikleri halde değiştirmeye çalışırlar. Onlar aynı zamanda hainliklerine zemin hazırlamak ve ihanetlerini meşrulaştırmak için unutma bahanesini de kullanan insanlardır.  
İhanet eden kimseye ‘hain’ denilir. İhanet, birisine kendisini güvenilir tanıttıktan sonra, o güveni bozacak ve Hakka aykırı iş yapmak demektir. İhanet, İslâm ahlâkında münafıklıkla eş değerdir ve haram kabul edilmiştir. Çünkü Müslüman, herkesin malı, canı ve namusu konusunda kendisinden emin olduğu kimsedir. 
 “Allah ve Resulüne karşı savaşan ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri ya asılmaları yahut el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu onların dünyada çekecekleri rezilliktir, âhirette ise onlara büyük bir azap vardır.” (Maide, 5/33)
"Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşursa, onların aralarını bulun. Buna rağmen biri öbürüne saldırırsa, bu saldıran tarafla, Allah’ın emrine dönünceye kadar siz de savaşın. Döndüğü takdirde aralarını hakkaniyetle düzeltin ve hep âdil olun, çünkü Allah âdil davrananları sever." (Hucurât, 49/9)
Fitne, Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak, insanları isyana kışkırtmak demektir. Fitne çıkarmak haramdır. Kur'an-ı kerimde, dinden saptırmak için fitne çıkaranların Cehenneme atılacağı ve fitne çıkarmanın adam öldürmekten daha kötü olduğu ve hadis-i şerifte de, fitne çıkarana Allahü Teâlânın lanet edeceği bildirilmektedir.
Ahir zamanda, âlim (geçinenler) fitne unsuru olur, camiler ve hâfızlar çoğalır, ama, içlerinde (hakiki) âlim hiç bulunmaz. Ahir zamanda, âlim ve ilim azalır, cahillik artar. Cahil ve sapık din adamları, yanlış fetva vererek fitne çıkarır, doğru yoldan saptırırlar. (Buhari) 
Müslüman, İslam’ın güzel ahlakı ile süslenmeli, kimseye zarar vermemeli, isyankâr olmamalı, anarşi çıkarmamalı, kötü kimselere aldanmamalı, kısacası, Allah’a karşı günah, kanunlara karşı suç işlemekten sakınmalıdır! Müslümanların işlenen kötülükleri el ile düzeltmeye kalkmaları fitne olur. Fitne ise büyük günahtır.  
Huzeyfe (ra) diyor ki: Peygamber efendimiz, “Bir zaman gelecek, benim gösterdiğim yola uymayan, sünnetime riayet etmeyen emirler bulunacaktır. Bunlar görünüşte insan ise de, kalbleri şeytan kalbi gibidir”  buyurdu.  
Malı ve canı ile cihad eden, ortalığın karışık olduğu zaman bir kenara çekilip ibadetini yapan ve kimseye zararı olmayan insan, mümin-i kâmildir. (Hâkim) "Kim bir insanı (suçsuz yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de suçsuz bir insanı ölümden kurtarırsa, sanki bütün insanları ölümden kurtarmış gibidir!.." (Maide, 5/32) 
Sözün özü şu: İslam adına, din adına insanları katletmek, fitne çıkarmak, ülkede huzursuzluk ve kargaşa  yaratmak İslami değildir, İslam’la ve Müslümanlıkla da alakası yoktur. Kim bunu din adına yapmaya kalkışıyorsa münafığın ve fitnecinin ta kendisidir. Müslüman’a düşen de münafığın ve fitnecinin peşinden gitmemektir.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol